Artikel:

Sådan bliver du klar til Danmarks håndværkerbranche anno 2025

06 august 2019

Frank Barrit, Senior Partner, statsautoriseret revisor |

Masser af udfordringer og nye muligheder ligger og venter for danske håndværkere mellem nu og 2025. Her er vores bud på, hvilke trends der vil definere de kommende år – og hvordan håndværkervirksomheder kan forberede sig på forandringerne.  

Vækst, rekruttering og ny teknologi er tre af de trends, som med al sandsynlighed vil definere de kommende år for håndværkere rundt om i Danmark. Hvad enten du er en enkelmandsforretning eller en større virksomhed, så er der ingen tvivl om, at der kommer til at ske en hel del mellem nu og 2025.  

Vi har i BDO's håndværkerbranchegruppe set nærmere på, hvad fremtiden byder på, og hvilke muligheder og udfordringer det kan lede til for håndværkere rundt om i landet.  


Drivkræfterne for væksten 

Lad os starte med en god nyhed: Det ser ud til, at væksten for branchen vil fortsætte. Det gælder både for omsætning og antal ansatte. 

I dag omsætter den danske håndværkerbranche for omkring 29-30 mia. kroner, og antallet af ansatte ligger på ca. 28.000 - 29.000. Den forventede vækst i den kommende tid vil ligge på omkring 2-3 % om året.  

Boligbyggerier, store, offentlige projekter og den positive udvikling i det private erhvervsliv ser ud til at blive tre af drivkræfterne. Den demografiske udvikling taget i betragtning, må det forventes, at der desuden vil være stigende behov for ældreboliger og ombygninger, der gør eksisterende huse mere ældrevenlige. Den grønne omstilling er et andet område, som, vi regner med, vil opleve kontinuerlig vækst. Det gælder både i forhold til opførsel af nye installationer og energioptimering af eksisterende bygninger. 

Håndværkervirksomheder, som fokuserer på disse områder, vil være blandt dem, der vil stå godt i fremtidens marked.  

Mens væksten i håndværkerbranchen er en god ting, så kommer opgangstider med sine egne udfordringer. Andelen af store byggeprojekter fylder forholdsmæssigt mere i opgangstider, og indtjeningen på disse projekter kan til tider være beskeden. Det hænger blandt andet sammen med, at øget aktivitet kan lede til tab af overblik, som medfører lavere effektivitet og styring. En del af effekten kan modvirkes af bedre brug af værktøjer til sagsstyring og eventuelt gennem uddelegering af opgaver som eksempelvis økonomistyring og lønadministration til samarbejdspartnere.  


Specialisering kan betale sig  

At være håndværker handler i dag om langt mere end det, der foregår ude på byggepladsen. Et faktum, som smitter af på bundlinjen. Vi ser ofte, at eksempelvis mangelfuld styring af opgavegennemførelse kan lede til, at en betydelig andel af indtjeningen mistes som følge af manglende planlægning, gennemførsel og afslutning af opgaver.

Det hænger ofte sammen med, at der i virksomheden er for travlt, og opgaverne derfor bliver gennemført ustruktureret og ineffektivt. Kommunikation og fokus på andre ’bløde’ egenskaber betyder også mere og mere for mulige kunder. For håndværkere bliver evnen til at lære nye teknologier også afgørende frem mod 2025. 

I langt de fleste håndværksvirksomheder er der fuld fart på. Tit lidt for meget fart, som kommer i vejen for at tillære nye færdigheder, teknikker og teknologier. For specielt flermandsfirmaer kan det med fordel overvejes, hvilke specialopgaver der kan uddelegeres til en hovedansvarlig, som samtidig kan stå for at oplære andre medarbejdere i relation til deres specialfelt.  

Specialisering vil også fylde meget, når det kommer til, hvilke opgaver man som håndværkervirksomhed vil gå efter. Overskud hentet via eksempelvis materialepriser er mindsket betragteligt. For at kunne differentiere sig i markedet er det nødvendigt, at virksomhederne udvælger sig specialer, fagområder, kundegrupper etc., hvor man kan udmærke sig gennem ekspertise og indsigt. Alternativt vil pris blive den eneste konkurrenceparameter, og sådan strategi vil sandsynligvis have en negativ effekt på bundlinjen. 


Hvor skal arbejdskraften komme fra? 

Branchen oplever allerede i dag rekrutteringsudfordringer, og det må forventes, at det er et problem, som vil gribe om sig i de kommende år. Dansk Industri forudser, at der i 2025 vil mangle 44.000 faglærte. Det er især dele af Øst- og Nordjylland, Fyn, Nordsjælland og Storkøbenhavn, som mangler ansøgere til håndværksuddannelserne. Samtidig er der mangel på praktikpladser – blandt andet på grund af, at reglerne på området kan skabe forvirring og virke uigennemskuelige.  

Automatisering og nye teknologier kan muligvis løse en del af problemet, og det samme gælder for ekstern arbejdskraft, men der skal ikke herske tvivl om, at kvalificeret arbejdskraft ser ud til at blive en mangelvare i de kommende år.  

Bedre integrering af praktikordninger kan være et glimrende våben i kampen om en knap ressource. Manglen på arbejdskraft kan også ses som en mulighed for håndværkere, som er geografisk mobile. Her vil der være mulighed for at øge indtjeningen og eventuelt udbygge sin position inden for specialområder ved at tage opgaver, der ligger spredt rundt om i landet. 


Teknologi vil definere fremtidens byggeri  

Mange af de største muligheder og udfordringer for fremtidens håndværkere er uomtvisteligt forbundet med den teknologiske udvikling. Det bliver nok først på den anden side af 2025, at vi for alvor begynder at se robotter og 3D-print vinde frem på byggepladsen, men allerede i dag gør masser af nye teknologier deres indtog.  

En lang række interesseorganisationer inden for håndværkerfagene lancerede i 2017 Build 4.0. Målet er skabe en pendant til Industry 4.0 med fokus på, hvad nye teknologier betyder for håndværkerindustrien. I en oversigt over igangværende forandringer nævner Build 4.0 blandt andet, hvordan kunstig intelligens optimerer processer, Building Information Modeling (BIM) styrker byggeprocesser, big data skaber effektivitet, og AR/VR giver nye muligheder for blandt andet undervisning og oplæring af eksisterende og nye medarbejdere. Desuden kan teknologier som Internet of Things (IoT), sensorer og droner skabe ny indsigt og effektiviseringer på byggepladsen.  

Kort sagt ruller der i disse år nye teknologier ud i håndværkerfagene, som kan revolutionere planlægning, projektering, udførsel og drift af nye byggeprojekter. 

Det hele behøver ikke nødvendigvis være højteknologisk. For eksempel kan hjemmesider, planlægningsværktøjer og sensorer være nok til at styrke deling af værktøj, der er dyrt og/eller ikke bruges ofte af den enkelte håndværker. Integrering af nye teknologier kan desuden ske som forsøgsordninger eller via ansøgninger om fondsmidler. To muligheder, som vi i håndværkerbranchegruppen står klar til at rådgive håndværkere om. 


Kontakt os

Kontakt os for en uformel snak om, hvordan vi kan rådgive og hjælpe din virksomhed – blandt andet med at udnytte de mange muligheder der ligger i vente mellem nu og 2025.

Hvilken type virksomhed drejer det sig om?:
Sikkerhedskode:
Retype the numbers below:
 Security code