Artikel:

Mangel på arbejdskraft koster for danske håndværkere - og deres kunder

11 september 2018

Frank Barrit, Senior Partner, statsautoriseret revisor |

BDOs årlige SMV-barometer for små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i Danmark viser, at danske håndværksvirksomheder lider under mangel på kvalificeret arbejdskraft. En situation, der har konsekvenser for både håndværkernes omsætning og deres kunder.

BDOs SMV-barometer er en tilbundsgående undersøgelse af tilstanden for danske virksomheder. Datagrundlaget dækker blandt andet spørgeskemabesvarelser fra SMV’er rundt om i hele landet og analyse af mere end 27.000 regnskaber.

Danske SMV’er blev blandt andet spurgt om, hvorvidt det indenfor de seneste 12 måneder er blevet sværere eller lettere at skaffe lokal og kompetent arbejdskraft. Her svarede 25,2 % af alle håndværksvirksomheder, at det er blevet sværere eller meget sværere. Det er på niveau med sidste år. Blot 2,5% siger, at det er blevet lettere eller meget lettere at rekruttere den nødvendige arbejdskraft.

Det er især bygge- og anlægsvirksomhederne, som har det svært på denne front. Her svarer næsten halvdelen (47,0 %), at det er blevet sværere og meget sværere. Andre brancher har dog lignende problemer.

Frank Barrit fortæller, at konsekvensen af den manglende arbejdskraft blandt andet er, at virksomheder må vende tomlen ned i forhold til nogle opgaver.

”Mine kunder i El og VVS-branchen beskriver, at de har meget svært ved at skaffe kvalificeret dansk arbejdskraft, og at udenlandsk arbejdskraft er vanskelig at skaffe på grund af lovkrav på områderne. Derfor er mine kunders konklusion ofte at de i stedet siger nej til de dårligste opgaver,” siger han.

Frank Barrit fortæller, at murer, tømrer og malervirksomheder ser ud til at have det knap så svært med at finde arbejdskraft, hvilket kan hænge sammen med lavere krav til kvalifikationer.


Vil du vide mere?

Hvilken type virksomhed drejer det sig om?:
Sikkerhedskode:
Retype the numbers below:
 Security code