Energi & Forsyning artikel:

Whistleblowerordning

01 juli 2020

Hos både private og offentlige virksomheder ses et stadig større fokus på brug af whistleblowerordninger.

Den 7. oktober 2019 vedtog Rådet for Den Europæiske Union et nyt whistleblowerdirektiv, som forpligter alle virksomheder med mere end 50 ansatte til at etablere en whistleblower-ordning.

En whistleblowerordning er et redskab til at forebygge og opdage alvorlige økonomiske og kriminelle forhold samt konflikter på en arbejdsplads. Ordningen giver ansatte, bestyrelsesmedlemmer og andre med en direkte tilknytning til virksomheden mulighed for at indberette uregelmæssigheder og ulovligheder til ledelsen uden at afsløre sin identitet.

Direktivet indeholder krav om etablering af en indberetningskanal samt fastlæggelse af procedurer for intern indberetning. Indberetningskanalen skal sikre, at fortroligheden af den indberettende persons identitet og enhver tredjepart nævnt i beretningen er beskyttet. Alle virksomheder med mere end 50 medarbejdere er omfattet af direktivet der træder i kraft senest den 7. oktober 2021.

 

Ordningen får positive tilbagemeldinger

Siden 2014 har størstedelen af de finansielle virksomheder i Danmark haft pligt til at etablere en uafhængig whistleblowerordning. Hvidvaskloven blev ændret i juni 2017 og medførte, at en whistleblowerordning blev lovpligtig for en række virksomheder såsom advokatvirksomheder, revisionsvirksomheder, ejendomsmæglere m.v. med mere end fem ansatte.

Virksomheder der har anvendt ordningen har delt ud af deres erfaringer. Evalueringer peger på positiv tilbagemelding af ordningen, som er blevet anvendt konstruktivt, når der har været særlige tegn på uregelmæssigheder. Desuden er det tydeligt, at det giver værdi til virksomhedernes arbejde, da ordningen også giver en reel mulighed for at optimere virksomheden indefra.

Det er vigtigt at understrege, at whistleblowersystemet ikke må benyttes til bevidst falske anklager mod personer, og der må ikke indberettes bevidst usande oplysninger. 

 

Forbered jer i god tid

Virksomheder med mere end 50 ansatte er som nævnt omfattet af direktivet, som senest træder i kraft d. 7. oktober 2021, hvorefter der skal implementeres nationale regler og krav på området. Implementering af et system tager ofte længere tid om at finde fodfæste end forventet og endnu længere tid om at blive solidt forankret indenfor en virksomhed. Det anbefales derfor, at der allerede på nuværende tidspunkt kan arbejdes aktivt med planlægningsfasen til implementering af en whistleblowerordning.