Energi & Forsyning artikel:

Varmepumpe eller fjernvarme med tilskud

07 december 2020

Politisk er der de seneste år opnået enighed om at udarbejde fire puljer med midler til tilskud. Det primære formål er at få udfaset olie og gas i private boliger over hele landet.

To af puljerne, skrotningsordningen og bygningspuljen, har været gældende i et stykke tid nu, men de to sidste ordninger, fjernvarmepuljen og afkoblingsordningen, er helt nye.

Der er bred politisk enighed om, at dette område har nogle lavt hængende frugter i forhold til klimakampen.

I det følgende har vi kort beskrevet de fire puljer.
 

Bygningspuljen

Bygningspuljen blev vedtaget i forbindelse med Energiaftalen helt tilbage i 2018.

Puljen kan anvendes, så helårsboliger, herunder private husejere, ejerforeninger, andelsboligforeninger, almene boligforeninger, kollegier, interessentskaber og udlejere, kan ansøge om tilskud til energirenoveringer. Tilskuddet er desuden skattefritaget for private boligejere.

Formålet med puljen er at nedbringe energiforbruget. Der gives tilskud til tre forskellige ting:

  1. Skift af varmekilde
  2. Isolering af klimaskærm
  3. Optimering af boligens drift.

Puljen for 2020 er allerede opbrugt, men der er afsat 375 mio. kr. i 2021.
 

Skrotningsordningen

Denne pulje er direkte målrettet skrotning af gas- eller oliefyr, som ligger uden for fjernvarmeområder. Ordningen åbnede 1. oktober 2020. Tilskuddet skal anvendes til varmepumper på abonnement.

Via udbud har Energistyrelsen prækvalificeret tre leverandører, der kan levere varmepumpe på abonnement.
 

Fjernvarmepuljen

Fjernvarmepuljen skal anvendes til at etablere fjernvarme i områder, hvor der i dag ikke er fjernvarme. Der er i alt afsat 405 mio. kr. i puljen, og den åbnes først op 1. januar 2021.

Der kan ydes støtte op til 20.000 kr. pr. husstand. Støtten går til fjernvarmeselskabet og kan kun gives til det antal huse, der skal tilsluttes for, at økonomien som minimum hænger sammen.

Der er en forhåbning om, at tilskuddet kan medføre lavere forbrugspriser, en højere tilslutningsandel og dermed generelt  lavere forbrugspriser for fjernvarmeværket.
 

Afkoblingsordningen

Den sidste pulje er afkoblingsordningen. Som navnet også antyder, så skal tilskuddet dække det gebyr, mange husstande oplever, når de skal frakoble sig gasnettet.

Puljen er på 470 mio. kr. og forventes derfor cirka at kunne dække 55.000 husstandes afkobling fra gasnettet.

Der er i dag cirka 500.000 husstande, der opvarmes primært med enten olie eller gas. Antallet fordeler sig med cirka 100.000 husstande med oliefyr og 400.000 med gas.

Det er den klare forventning, at de fire puljer kan omstille en stor del af de 500.000 husstande til en mere miljørigtig opvarmning.