Energi & Forsyning artikel:

Status på ny varmeregulering

28 februar 2020

Som det er de fleste bekendt, valgte regeringen at udskyde den endelige lovgivning til implementeringen af en ny varmesektorregulering. Det er derfor uklart, hvad der p.t. kommer til at ske. Der er dog nogle regler, der allerede nu er vedtaget.

 

Gældende regler

Inden udskydelsen af lovgivningspakken, er der allerede vedtaget en række regler som forberedelse til den nye regulering. Det er blandt andet fastlagt, at alle værker over 50 TJ i salg skal følge kalenderåret i forhold til reguleringsregnskabet. Det er samtidig også vedtaget, at samme værker skal følge den nye konteringsvejledning i forbindelse med priseftervisningen, der indsendes for 2019 reguleringsåret, på samme måde som budgettet skulle indberettes efter den nye konteringsvejledning.

I selvsamme lovgivning blev der også fastlagt ny dato for indberetning af priseftervisning. Den nye dato for værker over 50 TJ er den 15. april. Forsyningstilsynet har udsendt ændring til denne dato, således at den i år rettes, så den følger den tidligere deadline den 15. september.

 

Forventninger til fremtiden

Det er utrolig svært at sige, hvordan og hvornår en ny regulering får fuld ikrafttrædelse. Der er et pres fra regeringens støttepartier til i højere grad at indarbejde miljø- og klimamæssige forhold i en ny regulering. Men om det bliver i form af et tillæg til den regulering, der var på trapperne med pris- og levetidskatalog, indtægtsrammer og benchmarking, eller om det bliver en helt ny form for regulering, vides ikke.

Betyder det så, at værkerne ikke skal foretage sig noget nu? Det er klart, at det ville være rart at have noget mere konkret viden om, hvad der kommer til at ske, inden der sættes for meget i gang. Omvendt står det også klart, at værker, der er godt forberedte, ofte også har lettere ved at agere i en ny regulering. I forhold til pris- og levetidskataloget står det også klart, at LER lovgivningen kommer. Så selv om det skulle ske, at pris- og levetidskataloget ikke skal anvendes i en ny regulering, vil en stor del af arbejdet ikke være spildt set i forhold til de krav, der alligevel kommer i forbindelse med LER lovgivningen.

Der kommer formentligt et krav til effektivisering i et eller andet omfang. Det kan derfor anbefales, at værket, hvis det ikke allerede har det, får rigtig godt styr på fx administrative processer. Det er et rigtig vigtigt element i forhold til at kunne arbejde med økonomisk effektivisering.

 

Kontakt os