Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.
Energi & Forsyning artikel:

Nødvendige nyinvesteringer for elnetselskaber

31 januar 2020

Cecilie Uldall Duch, Trainee |

En indtægtsramme danner grundlaget for, hvor meget netvirksomhederne kan indkræve. Rammen er derfor en vital del af en netvirksomheds eksistensgrundlag, og hver enkel virksomhed er naturligvis utrolig opmærksom på den.

Alle vil se deres virksomheder gro og gøre det bedst muligt i ens branche. Det opfordrer indtægtsrammerne til, da den personaliserede ramme guider hver forsyning til at opnå deres potentiale. Dog kan disse rammer stramme om forsyninger, hvis deres omkostningsniveau uforudset ændrer sig.
 

Den gamle ordning

Tidligere har det taget op til otte år at få indarbejdet ens nyinvesteringer i ens tildelte indtægtsramme på grund af forskydninger i reguleringsperioder.

Indtægtsrammen tog udgangspunkt i gennemsnittet af fem års omkostninger fx 2018 til og med 2022. Dette gennemsnit ville lægge grunden for de næste fem års indtægtsramme. Hvis man eksempelvis lavede markante udvidelser sidst i en reguleringsperiode, ville ens fremtidige omkostninger afspejle dette. Dog ville det ikke vise sig i anden periodes indtægtsramme, da gennemsnittet i den første periode ikke er nået at blive trukket op.

Det er altså først i den tredje reguleringsperiode, at man kan være sikker på, at alle ens omkostninger fra første reguleringsperiode er indregnet. Der vil med denne metode ikke være incitament til at udvikle på netudvidelser, da de ville gøre, at man alt andet lige ville få svært ved at overholde ens indtægtsramme på kort sigt.  

 

Samme grundlag, ny udformning

Dette bringer os til den nuværende regulering. Her har forsyningstilsynet været inde og lave en løsning, som skal komme periodeproblematikken til livs. Dette gør de ved at åbne op for ansøgning om forhøjelse af ens indtægtsramme inden skift i reguleringsperiode.

Der er dog et krav ifølge BEK nr. 969 af 27/06/2018: ”En forhøjelse forudsætter, at forhøjelsen er nødvendig af forsyningssikkerhedsmæssige hensyn.” Man vil med ansøgningen kunne se investeringen som et fast bloktillæg til ens indtægtsramme i det år, omkostningerne ansøges om, og i den næstkommende reguleringsperiode. Det vil med andre ord kunne udligne det faktum, at mer- eller mindreomkostningen ikke ellers ville blive medtaget i den næstkommende reguleringsperiode.

Dette er nedenstående vist grafisk.

Reguleringsperioder


Nødvendig mer- eller mindreomkostning

Investeringen skal være både nødvendig og kunne defineres som væsentlige mer- eller mindreomkostninger.

Hvorvidt omkostningerne kan defineres som væsentlige meromkostninger, defineres ud fra nedenstående eller ses i §34 i bekendtgørelsen. Væsentlige omkostninger udgør minimum en af følgende:

  • 8 mio. kr. eller derover.
  • 40 kr. eller derover pr. netvirksomhedens antal målepunkter ultimo i det år, hvor omkostningen er afholdt.
  • 4.000 kr. eller derover pr. GWh årligt leveret elektricitet i det år, hvor omkostningen er afholdt.

De samme beløbsgrænser gør sig desuden gældende med modsat fortegn for afgange eller investeringer, der giver en væsentlig mindreomkostning for den kommende periode.


Nødvendige nyinvesteringer

Det er dog ikke alle omkostningstyper, der ifølge bekendtgørelsen kan indregnes. Det er specifikt udpenslet, hvilke omkostninger der potentielt kan ansøges forhøjelse for. Disse er vist herunder med dets tilhørende paragraffer i BEK nr. 969 af 27/06/2018, hvor hver type er beskrevet nærmere. Det ses ud fra oversigten, at rammejusteringen dækker både myndighedspålæg og forskellige typer anlægsomkostninger.

Paragraf 

 Omkostningstype

§ 24

 Myndighedspålæg

§§ 25 og 26

 Ændrede opgaver for netvirksomheder

§ 27

 Nye eller ændrede forsyningsområder, større nye elforbrugere eller produktionsenheder

§ 28

 Ændringer på transmissionsniveau

§ 29

Kabellægning af luftledninger

§§ 30 og 31

Erhvervelse og overdragelse mv. af anlæg fra og til tredjemand

§ 33

Force majeure


Ansøgningsfrister

Ansøgningen om forhøjelse af indtægtsrammen grundet mer- eller mindreomkostningerne har senest frist ved indsendelse af reguleringsregnskabet, hvori man også kan vedlægge ansøgningen. Det kan dog også ske før, hvis omkostningerne konstateres og er færdigopgjort før.

Kontakt os i dag, hvis I har brug for videre hjælp angående udregning af forhøjelse, assistance med indberetning eller rådgivning angående fremtidige investeringer, så står vores forsyningseksperter klar til at hjælpe.

Vil du vide mere? 

Kontakt os