Energi & Forsyning artikel:

Kom med BDO til Årets Offentlige Bestyrelseskonference

30 september 2020

Søren Peter Nielsen, Partner, statsautoriseret revisor |

Dagens Dagsorden afholder igen i år Årets Offentlige Bestyrelseskonference. Årets tema ’Armslængde eller fodlænke – selskabsledelse og selveje i fællesskabets interesse?’ sætter fokus på nye måder at styre og lede den offentlige sektor på, hvad vi kan med styring og hvilke alternativer, der er til det, vi kender i dag. Konferencen tager et kig ind i, hvad bestyrelsesmodellen og decentralt ledelsesrum har leveret af resultater gennem tiden på hhv. kultur-, forsynings- og uddannelsesområdet. Hvad har vi lært af selvejet og selskabsledelse ind til nu?

Årets tema kommer også rundt om bestyrelsernes rolle i sikring af balancen mellem selvstyre og understøttelse af fællesskabets interesser. Hvad kalder det på af samarbejde mellem ejer, bestyrelse og ledelse i fremtiden? Og hvordan sikres det, at selvejende institutioner og of­fentligt ejede selskaber bidrager til den ønskede udvikling af kommunen?

Grundet Covid-19, vil der i år blive afholdt to regionale konferencer: Aarhus d. 4. november og København d. 11. november.

Programmerne for de tre regionale konferencer og tilmelding findes her.