Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.
Brochure:

Forsyningssektoren - få vores indsigt og viden

10 maj 2017

Peter Damsted , Director, statsautoriseret revisor |

Vi er specialister på forsyningsområdet og har indgående kendskab til sektorlovgivningen, den kommunale
lovgivning samt til praksis i ”maskinrummet” i de enkelte forsyningsområder.

Forsyningsområderne har de senere år været præget af en stor mængde ny lovgivning, og det forventes at
fortsætte i de kommende år. Derfor vil vi fortsat se en proces med behov for omstruktureringer, tilpasninger,
samarbejdsmodeller, selskabsgørelser, fusioner og sammenlægninger mv.

Først blev elforsyningen udskilt i selskabsform, og senest blev vand- og spildevandssektoren selskabsgjort. Flere kommuner har ligeledes selskabsgjort den kommunale varmeforsyning og affaldsområdet. Indenfor affald driver kommunerne fortsat det meste i eget regi eller som fælleskommunale § 60 virksomheder. Dette forventes ændret i løbet af de kommende år.

I 2017 følger vi tæt de påtænkte ændringer på varmeforsyningen og er ofte i kontakt med myndighederne i
forhold til fremsættelse af ny lovgivning og vejledning herom. Derudover er der i disse år stort fokus både nationalt men ikke mindst internationalt på sikkerhed. Dette både fysisk og IT mæssigt. Infrastruktur er noget af det som frygtes kan blive angrebet, både af andre magter, men også ved en eventuel terrorhandling
BDO’s forsyningsgruppe har stort fokus på området og tilbyder professionel revision, assistance, rådgivning og
sparring indenfor alle fagområder.

Vores team og specialister

Vores team består af kompetente specialister og konsulenter til den konkrete opgave og kunde, og vi lægger stor vægt på ”indlevelse” samt at møde vores kunder i øjenhøjde. Udover revision og rådgivning af forsyningsvirksomheder rådgiver vi flere kommuner om forsyningsforhold.

Vores specialister på forsyningsområdet omfatter revisorer, konsulenter, moms-, afgift- og skatteeksperter, der
har bred og dyb erfaring og kendskab til speciallovgivningen, herunder viden om offentlig og kommunal virksomhed, baseret på udførte opgaver.

Vi lægger stor vægt på at have de rette kontakter og netværk af rådgivere i sektoren, herunder advokater og
ingeniørfirmaer. Herudover har vi kontakter til relevante myndigheder, Energistyrelsen, Energitilsynet, Forsyningssekretariatet,

Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet mfl. BDO er aktiv i foreningsregi – fx i FSR – Danske Revisorers forsyningsgruppe, hvor der udveksles erfaringer på forsyningsområdet og udarbejdes høringssvar til
nye love og bekendtgørelser.

På de følgende sider vil vi kort præsentere vores kompetencer indenfor de enkelte forsyningsområder, vores
specialafdelinger samt vores forsyningsteam.Besøg også vores brancheside som du finder på www.bdo.dk.

Hent brochuren