Publikation:

Forsyningsmagasinet

01 november 2018

Søren Peter Nielsen, Partner, statsautoriseret revisor |

Med vores nye magasin, der udkommer to gange årligt, stiller vi skarpt på forsyningsbranchen og belyser hver gang en række aktuelle faglige emner.

Redaktionen er sammensat af egne brancheeksperter inden for området. For os er det vigtigt, at dele viden og indsigt – vi ved, det er vejen til vækst og til at skabe stabilitet på driftsniveau. Vores kendskab til energi- og forsy-ningssektoren går dybt både på lovgivningsniveau, og når det gælder praksis helt inde i maskinrummet.

2018 har budt på høj aktivitet i forsyningssektoren, eksempelvis spekulationer om de kommende ændringer af reguleringen for varmeselskaber, i elsektoren har elnetselskaberne haft stort fokus på begrebet markedsmæssig-hed, og i vandsektoren afventes de kommende domme fra Højesteret i de to pilotsager vedrørende skattemæssi-ge indgangsværdier. Vi har desværre ikke mulighed for at bringe trykte artikler om alle de spændende emner, som har været oppe at vende, men vi offentliggør løbende aktuelle artikler på vores hjemmeside, ligesom vi udsender nyt via vores e-nyhedsbrev.

 

Fokus på fusion og samarbejde i forsyningssektoren

I denne første udgave af Forsyningsmagasinet begynder vi på en artikelserie, der belyser fusion og samarbejde i forsyningssektoren. Artiklerne vil være rettet mod de respektive forsyningsarter, og i dette nummer vil der være fokus på varmesektoren. Vi har derudover valgt at sætte fokus på de kommende bekendtgørelser for varmesek-toren, budgetlægning i regulerede virksomheder, forrentning af indskudskapital i varmesektoren, robotics, god selskabsledelse, GDPR og fastlæggelse af skattemæssige indgangsværdier ud fra SKATs nugældende praksis.
 

Læs forsyningsmagasinet