Energi & Forsyning artikel:

Fokus på fakturakrav

30 april 2020

Mette Lund Hansen, Partner, Afgifter |

Hvis en faktura ikke opfylder de krav, der stilles i momsloven og afgiftslovene, kan det betyde, at der ikke kan opnås momsfradrag og afgiftsgodtgørelse. Vi oplever, at nogle virksomheder har indført fakturatjek ved købet og først godkender fakturaen til betaling, når alle fakturakrav er opfyldt. Vi har derfor valgt at genopfriske, hvilke krav der stilles til en faktura.

En grundlæggende forudsætning, for at en faktura kan komme i betragtning til momsfradrag, er, at fakturaen indeholder følgende oplysninger:  

  1. Udstedelsesdato (fakturadato).
  2. Fakturanummer.
  3. Sælgerens registreringsnummer (momsregistreringsnummer).
  4. Sælgers og købers navn og adresse.
  5. Mængden og arten af de leverede varer eller ydelser.
  6. Leveringsdato, såfremt den er forskellig fra faktureringsdato.
  7. Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus osv., hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed.
  8. Gældende momssats.
  9. Det momsbeløb, der skal betales.

Disse oplysninger skal altså være udfyldt korrekt, for at køberen kan få fradrag for købsmomsen.

 

Ingen tilbagedatering af fakturadato

Udstedelsesdatoen skal være identisk med den dato, hvor fakturaen udskrives eller sendes til kunden. Tilbagedatering må ikke ske. Fakturadatoen er afgørende for, hvilken periode momsen skal indbetales og kan fradrages. Hvis fakturaen fx er udstedt 5. maj 2020, skal momsen bogføres i maj måned, uanset at fakturaen evt. vedrører varer eller ydelser leveret i april måned.  

 

Afgiftsgodtgørelse

For elektricitet, som en momsregistreret virksomhed køber, er tilbagebetalingen af afgift ydermere betinget af, at det fremgår af købsaftalen, at køberen er momsregistreret med angivelse af CVR- eller SE-nummer, og at fakturaer vedrørende leverancerne af elektricitet indeholder oplysninger om køberens aktuelle CVR- eller SE-nummer.