Energi & Forsyning artikel:

De nye afgiftssatser 2021

29 oktober 2020

Mette Lund Hansen, Partner, Afgifter |

Klimaaftalen af 22. juni 2020 indebærer, at en række afgifter ændres med henblik på at understøtte den grønne omstilling i samfundet. Ændringerne forventes at træde i kraft 1. januar 2021, men afventer vedtagelse i Folketinget.

Hertil kommer den årlige indeksering af stort set alle afgiftssatser.

Find virksomhedernes nye satser for 2021 her, for de mest relevante energityper. Satser for 2020 er indsat til sammenligning.

Energiart

Enhed

2020

2021

2021-satser jf. klimaaftalen

(afventer vedtagelse)

Naturgas

Kr./m3

2,246

2,264

Jf. nedenfor

Fuelolie

Kr./liter

2,306

2,326

Jf. nedenfor

Stenkul

Kr./GJ

56,7

57,2

Jf. nedenfor

Gas- og dieselolie

Kr./liter

2,035

2,053

 

Procesafgift

Kr./GJ

4,5

4,5

4,5

Procesafgift primære erhverv (landbrug mv.)

Pct.

1,8 %

1,8 %

1,6 %

Elektricitet

Kr./kWh

0,892

0,900

0,900

Elafgift rumvarme mv.

Kr./kWh

0,21

0,158

0,004

Elafgift proces

Kr./kWh

0,004

0,004

0,004

De nye afgiftssatser i klimaaftalen på fossile brændsler (fx gas, olie, kul mv.) er oplyst i sats for 2020 på 62,3 kr./GJ. Satsen bliver indekseret til sats for 2021 og omregnet til relevante energienhed (fx Nm3 gas, liter olie osv.).

Procesafgiften udgør den andel af energiafgiften, som ikke er godtgørelsesberettiget. Visse aktiviteter giver ret til fuld afgiftsgodtgørelse.