Energi & Forsyning artikel:

Administrativt eftersyn

30 august 2019

Frank Haldager, Senior Manager |

Vi har i BDO stor erfaring med revision og rådgivning af forsyningsvirksomheder. I forbindelse med såvel revision som rådgivning, bidrager vi med at kortlægge og vurdere interne kontroller og forretningsgange. I forbindelse med indførelse af nye systemer, forretningsgange- og organisering oplever vi ofte at man ikke får optimeret tilstrækkeligt, herunder overser at få fjernet unødvendige forretningsgange, procedurer og interne kontroller.

Forsyningsvirksomheder har såvel tekniske som administrative og forbrugervente systemer. Disse kan med fordel ofte integreres, så de samme data genbruges mellem forretningsområderne og understøtter mere effektive processer.

Anvender I jeres administrative ressourcer og kompetencer bedst muligt?
BDO kan bidrage til at sikre mere effektive arbejdsgange, øget automatisering og forbedret værdiskabelse i jeres administrative og/eller kunderettede funktioner.

Vi foretager et grundigt eftersyn af relevante funktioner med fokus på at:

  • etablere overblik over faktiske arbejdsopgaver og estimeret ressourceforbrug herpå med henblik på en efterfølgende kvalificeret prioritering
  • optimere ressourceanvendelsen, så omfanget af ikke-værdiskabende opgaver minimeres.
  • reducere manuelle og tidskrævende arbejdsgange/-rutiner, herunder synliggøre automatiseringspotentialer
  • identificere konkrete forbedringsmuligheder i organisering, processer og systemer inklusiv konkrete tiltag til adressering af disse.

Resultatet af disse administrative eftersyn vil - udover at synliggøre umiddelbare potentialer –kunne anvendes til at beslutte og planlægge fremtidige udviklingstiltag.

Vores tilgang er praktisk orienteret, og vi udfordrer eksisterende rutiner og kulturer. Derved sikres ligeledes en værdifuld indsigt i eventuelle barriere for forandringer.
 

Ønsker du at vide mere om vores administrative eftersyn så kontakt os

Hvad drejer det sig om?:
Sikkerhedskode:
Retype the numbers below:
 Security code