Brancheanalyse:

Datatilsynet er klar med ny tilsynsplan

06 november 2019

Camilla Tryk, Consultant |

Det danske Datatilsyn har offentliggjort deres tilsynsplan for andet halvår af 2019. Det er derfor tid til at få styr på, om du og din virksomhed er klar til et besøg.

Den 25. maj 2016 bød vi EU-persondataforordningen velkommen. Med forordningen kom der en række nye krav til databehandlerne og et øget behov i forbindelse med Datatilsynets kontrol. Derfor foretager Datatilsynet hvert år en række ad hoc-tilsyn og et antal planlagte tilsyn for at sikre, at reglerne om databeskyttelse bliver overholdt.

Midt i sommerferien blev det offentliggjort, at de planlagte tilsyn for andet halvår af 2019 vil fokusere på fire overordnede temaer: Databehandlere, den daglige overvågning, databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold.
 

Databehandlere

Datatilsynet vil føre tilsyn med et antal leverandører – både til den offentlige og til den private sektor. I den forbindelse vil der være fokus på, hvorvidt leverandørerne har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Derudover vil Datatilsynet føre tilsyn med leverandørernes anvendelse af de underleverandører, som behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.
 

Den daglige overvågning

Borgernes daglige adfærd overvåges stadig i stigende grad, og Datatilsynet har derfor besluttet at føre tilsyn med dette.

Datatilsynet har i denne forbindelse udvalgt nogle fokusområder, der omfatter kontrol på arbejdspladsen, kunders købs- og rejsehistorik samt behandlingshjemmel, oplysningspligt samt opbevaringsbegrænsning i relation til automatisk nummerpladegenkendelse i indkøbscentre.
 

Databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold

I forbindelse med ansættelsesforhold vil Datatilsynet foretage tilsyn på både det kommunale område, staten, den private sektor og velgørende organisationer.

Fokus vil være på sletning af oplysninger, som er indsamlet i forbindelse med rekruttering, samt om arbejdsgiverne opfylder oplysningspligten over for medarbejderne, når det gælder kontrolforanstaltninger på arbejdspladsen.
 

Tidligere tilsyn

Der er god grund til at være godt forberedt på et eventuelt tilsynsbesøg. For ved de tilsyn, der blev gennemført i første halvdel af 2019 og sidste halvdel af 2018, var kritikken nemlig stor, og den resulterede i flere bødeindstillinger.

Fejlene det sidste års tid har blandt andet ligget hos en lang række kommuner og privathospitaler, der ikke havde tilstrækkeligt styr på databeskyttelsesrådgiverfunktionen og hos private virksomheder, der ikke opfyldte deres forpligtelser i forhold til sletning af personoplysninger.