Publikation:

Almene boliger 2020

24 november 2020

Claus Naumov Rogert, Director, HD (R) |

Vi stiller i dette magasin skarpt på almene boliger og belyser en række aktuelle og faglige emner,
som er relevante for branchen.

Vores redaktion er sammensat af en række af BDO’s brancheeksperter inden for området.
For os er det vigtigt at dele viden og indsigt, og vi ved, at viden er vejen til at lede og udvikle
boligorganisationer. 

Vi har et stort kendskab til den almene boligsektor, og vi ved, at de senere år har
budt på mange nye lovkrav og udfordringer. Med nye krav og udfordringer opstår også nye muligheder,
som, vi mener, kan bidrage til at løfte boligorganisationer til at opnå nye mål.

FN’s 17 verdensmål er igen i år et stort fokusområde i den almene boligsektor. Det er en del af
den almene boligsektors ansvar at bidrage til at bringe Danmark i en mere bæredygtig retning.
Derfor er det vigtigt som boligorganisation at overveje, hvordan verdensmålene kan inkorporeres
i virksomhedens målsætning samt være med til fremadrettet at sætte bæredygtighed på dagsordenen.

En bæredygtig udvikling er ikke kun vigtig for boligorganisationerne, men også beboerne.
En øget bæredygtighed bidrager til en øget livskvalitet for den enkelte beboer.

I denne udgave af Almene boliger har vi valgt at sætte fokus på bl.a. moms i almene boligorganisationer,
samt intern granskning af vedligeholdelsesplaner.
Hvis du har udfordringer, spørgsmål eller har brug for vores specialister, står vi altid klar til at hjælpe dig.
Rigtig god læselyst.

Hent publikationen her