• Magasin om almene boliger

    - I dette magasin stiller vi skarpt på almene boliger og belyser en række aktuelle og faglige emner.

Brancheanalyse:

Almene boliger

04 oktober 2019

Claus Naumov Rogert , Director, HD(R) |

I dette magasin stiller vi skarpt på almene boliger og belyser en række aktuelle og faglige emner,
som er relevante for branchen.

Vores redaktion er sammensat af nogle af BDO’s brancheeksperter inden for området. For os er det vigtigt at dele viden og indsigt. Vi ved, at viden er vejen til at lede og udvikle boligorganisationerne. Vores kendskab til den almene boligsektor går dybt både på lovgivningsniveau, og når det gælder praksis helt ind i maskinrummet. De senere år har budt på mange nye lovkrav og udfordringer for den almene boligsektor. Umiddelbart bliver der ikke færre krav til branchen i de kommende år. Nye krav medfører også nye muligheder for boligorganisationerne, og det er vores vurdering, at der kan skabes synergier og gevinster på en lang række områder.

I dette magasin kan du læse mere om følgende emner:

  • Boligorganisationen må fokusere på at få mest ud af opsparingen, når der renoveres
  • Øgede krav til informationssikkerhed
  • Datatilsynet er klar med ny tilsynsplan
  • Risikostyring
  • Nyheder fra Landsbyggefonden/Boligselskabernes Landsforening 2018/2019
  • Ny ferielov i 2020


Hent publikationen