• SMV Barometret 2019

    SMV’erne hævede såvel omsætning som overskud i 2018.

    Se mere
Analyse:

SMV Barometret 2019

03 juli 2019

Med SMV Barometret måler BDO tilstanden hos de mindre og mellemstore virksomheder.
Gennem årene er analysen blevet et væsentligt bidrag til debatten om erhvervslivets rygrad;
SMV’erne i Danmark*.

For ottende år i træk analyserer vi derfor regnskabstal og kombinerer med en omfattende spørgeskemaanalyse. Dette gør, at SMV Barometret giver ét af de mest aktuelle, detaljerede og velunderbyggede indblik i, hvordan det står til med SMV-virksomhederne netop nu.


SMV’erne hævede såvel omsætning som overskud i 2018

De ti væsentligste konklusioner i årets undersøgelse – der dels er baseret på en regnskabsanalyse og dels på en spørgeskemaundersøgelse – kan sammenfattes således:

1.    SMV’erne hævede i 2018 i gennemsnit deres omsætning med 3,2 %. Det er lidt mindre end i 2017, hvor omsætningen voksede med 5,6 %, men stigningen er helt på linje med, hvad landets største virksomheder præsterede i 2018.

2.    SMV’ernes overskud – forstået som deres resultat af primær drift – steg i 2018 i gennemsnit med 4,0 %. Det er også lidt lavere end året før, hvor de steg med 6,7 %, men stadig rigtig pænt.

3.    Over de seneste tre år – fra 2015 til 2018 – har SMV’erne hævet deres omsætning med næsten 15,3 %, mens deres overskud er steget med imponerende 20,5 %.

4.    Virksomhedernes størrelse har en kæmpe betydning. Virksomheder med en omsætning på over 10 mio. kr. har over de seneste tre år hævet deres omsætning med i gennemsnit 25,9 % og deres overskud med hele 30,5 %. For virksomheder med en omsætning under 10 mio. kr. er de tilsvarende tal henholdsvis 8,3 % (omsætning) og 13,4 % (overskud).

5.    Branchemæssigt er fremgangen i omsætning og overskud i 2018 jævnt fordelt over mange brancher.

6.    Geografisk er fremgangen også jævnt fordelt over hele landet, omend SMV’erne i Region Hovedstaden på begge målepunkter har haft den laveste vækst. I den evige kamp mellem de tre største provinskommuner – Aarhus, Aalborg og Odense – gik sejren i 2018 suverænt til den nordligste.

7.    Næsten en tredjedel af SMV’erne forventer at øge antallet af medarbejdere i 2019. For mange bliver det en udfordring at gøre dette. Andelen af virksomheder, som finder det svært at skaffe lokal og kompetent arbejdskraft, fortsætter med at stige og omfatter nu 33,8 %.

8.    Mindre end 15 % af SMV’erne beretter, at de har et aktuelt behov eller ønske om at låne penge. Størst behov har produktionsvirksomhederne (22,6 %). Blandt produktionsvirksomhederne, der har søgt om lån indenfor de seneste 12 måneder, oplevede de fleste, at det hverken er blevet lettere eller sværere at opnå lån.

9.    Næsten en tredjedel af SMV’erne vurderer, at de har eller vil kunne få konkurrencemæssige fordele ved at foretage klimavenlige tiltag.

10.    Næsten 91 % af SMV’erne mener, at de lever op til de nye persondataregler. Flest blandt virksomheder med mere end ti ansatte.


Datagrundlaget - Vi lader tallene tale

Analysen bygger på omfattende data fra vores kunder; med ca. 30.000 regnskaber samt mere end 1400 spørgeskemabesvarelser fra hele landet folder vi tilstanden blandt SMV’erne ud. Via sitet www.smvbarometret.dk giver vi interesserede mulighed for selv at dykke ned i de aktuelle tal på tværs af regioner, regnskabstal og spørgeskemaets konkrete besvarelser.


Rygraden af dansk erhvervsliv fortjener opmærksomhed

De mindre og mellemstore virksomheder fortjener opmærksomhed. Vi vil gerne debattere vilkår for det danske erhvervsliv, og her er SMV’erne af stor betydning for dansk økonomi.

Som én af landets største rådgivnings- og revisionsvirksomheder giver vi vores kunder såvel den nærværende lokale rådgiver, der er tæt på i dagligdagen, som den internationalt stærke rådgivningsvirksomhed, der mestrer det internationale udsyn og dermed kan vejlede kunderne ud over landets grænser.


Arbejd selv med tallene i årets analyse

Vi har skabt et interaktivt site, hvor du selv kan gå ind og undersøge, hvordan det er gået med en bestemt region. Siden finder du på: www.smvbarometret.dk


Hent SMV Barometret




Definition af SMV virksomheder

Små og mellemstore virksomheder er virksomheder med færre end 250 fuldtidsansatte. Fuldtidsansatte er defineret som antal ansatte lønmodtagere omregnet til årsværk. Små virksomheder er virksomheder med mindre end 50 fuldtidsansatte, mens virksomheder med under 10 fuldtidsansatte kaldes mikro-virksomheder.
Kilde: Danmarks Statistik