Kalender:

BDO Finanskalender 2022

10 december 2021

Med finanskalenderen er du altid sikret et godt overblik over vigtige datoer for indberetninger og betalingsfrister.

Finanskalenderen giver bl.a. overblik over momsfrister, betalinger, lønsum, udbytte, acontoskat, ændring af årsopgørelse, gaveanmeldelse, frist for ordinær genoptagelse mv.

 

Download finanskalenderen

 

Download engelsk udgave af finanskalenderen

 

Vigtige datoer:

Januar

 • 14. jan. - Feriekonto (2)*
 • 17. jan. - Lønsum december/4. kvartal 2021
 • 17. jan. - A-skat/AM-bidrag
 • 17. jan. - Udbytte
 • 20. jan. - B-skat
 • 20. jan. - DA-barsel 4. kvartal 2021
 • 25. jan. - Moms december 2021
 • 25. jan. - EU-salg uden moms december/4. kvartal 2021
 • 31. jan. - A-skat/AM-bidrag (1)*
 • 31. jan. - Udbytte (1)*
 • 31. jan. - Feriekonto (3)*

Februar

 • 1. feb. - Acontoskat selskaber, frivillig 3. indbetaling 2021
 • 7. feb. - ATP 4. kvartal 2021
 • 10. feb. - A-skat/AM-bidrag 
 • 10. feb. - Udbytte
 • 15. feb. - Lønsum januar
 • 15. feb. - Feriekonto (2)*
 • 21. feb. - B-skat
 • 25. feb. - Moms januar
 • 25. feb. - EU-salg uden moms januar
 • 28. feb. - A-skat/AM-bidrag (1)*
 • 28. feb. - Udbytte (1)*
 • 28. feb. - Feriekonto (3)*

Marts

 • 1. mar. - Moms 4. kvartal 2021
 • 1. mar. - Moms 2. halvår 2021
 • 10. mar. - A-skat/AM-bidrag
 • 10. mar. - Udbytte
 • 15. mar. - Lønsum februar
 • 15. mar. - Feriekonto (2)*
 • 21. mar. - B-skat
 • 21. mar. - Acontoskat, ordinær og frivillig, selskaber
 • 25. mar. - Moms februar
 • 25. mar. - EU-salg uden moms februar
 • 31. mar. - A-skat/AM-bidrag (1)*
 • 31. mar. - Udbytte (1)*
 • 31. mar. - Feriekonto (3)*

April

 • 11. apr. - A-skat/AM-bidrag
 • 11. apr. - Udbytte
 • 13. apr. - Feriekonto (2)*
 • 19. apr. - DA-barsel 1. kvartal
 • 19. apr. - Lønsum marts/1.kvartal
 • 20. apr. - B-skat
 • 25. apr. - Moms marts
 • 25. apr. - EU-salg uden moms marts/1. kvartal
 • 29. apr. - A-skat/AM-bidrag (1)*
 • 29. apr. - Udbytte (1)*
 • 29. apr. - Feriekonto (3)

Maj

 • 1. maj - Gaveanmeldelse
 • 2. maj - Sidste frist for ordinær genoptagelse 2017´8 (senest kl. 09)
 • 2. maj - Ændring årsopgørelse personer 2021 (senest kl. 09)
 • 9. maj - ATP 1. kvartal
 • 10. maj - A-skat/AM-bidrag
 • 10. maj - Udbytte
 • 12. maj - Feriekonto (2)*
 • 15. maj - Etableringskonto, senest fradrag for året før
 • 16. maj - Etableringskonto, tidligst fradrag for året
 • 16. maj - Lønsum april
 • 20.  maj - B-skat
 • 25. maj - Moms april
 • 25. maj - EU-salg uden moms april
 • 31. maj - A-skat/AM-bidrag (1)*
 • 31. maj - Udbytte (1)*
 • 31. maj - Feriekonto (3)*

Juni

 • 1. jun. - Moms 1. kvartal
 • 10. jun. - A-skat/AM-bidrag
 • 10. jun. - Udbytte
 • 15. jun. - Lønsum maj
 • 15. jun, - Feriekonto (2)*
 • 27. jun. - Moms maj
 • 27. jun. - EU-salg uden moms maj
 • 30. jun. - A-skat/AM-bidrag (1)*
 • 30. jun. - Udbytte (1)*
 • 30. jun. - Feriekonto (3)*

Juli

 • 1. jul. - Ophørspension 2021
 • 1. jul. - Sidste frist for frivillig forskudsskat 2021 med rentetillæg
 • 4. jul. - Udvidet selvangivelse/oplysningsskema 2021 (senest kl. 09)
 • 4. jul. - Indskud konjunkturudligningskonto (senest kl. 09)
 • 11. jul. - A-skat/AM-bidrag
 • 11. jul. - Udbytte
 • 14. jul. - DA-barsel 2. kvartal
 • 15. jul. - Lønsum juni/2.kvartal
 • 15. jul. - Feriekonto (2)*
 • 20. jul. - B-skat
 • 25. jul. - EU-salg uden moms juni/2. kvartal
 • 29. jul. - A-skat/AM-bidrag (1)*
 • 29. jul. - Udbytte (1)*
 • 29. jul. - Feriekonto (3)*

August

 • 8. aug. - ATP 2. kvartal
 • 10. aug. - A-skat/AM-bidrag
 • 10. aug. - Udbytte
 • 15. aug. - Feriekonto (2)*
 • 15. aug. - Lønsum juli
 • 15. aug. - Endelig afregning metode 4, 2021, hvis regnskabsåret = kalenderåret
 • 15. aug. - Moms juni
 • 22. aug. - B-skat
 • 25. aug. - Moms juli
 • 25. aug. - EU-salg uden moms juli
 • 31. aug. - A-skat/AM-bidrag (1)*
 • 31. aug. - Udbytte (1)*
 • 31. aug. - Feriekonto (3)*

September

 • 1. sep. - Moms 2. kvartal
 • 1. sep. - Moms 1. halvår
 • 5. sep. - Bopæl = Skatte-kommune 2023
 • 12. sep. - A-skat/AM-bidrag
 • 12. sep. - Udbytte
 • 15. sep. - Lønsum august
 • 15. sep. - Feriekonto (2)*
 • 20. sep. - B-skat
 • 26. sep. - Moms august
 • 26. sep. - EU-salg uden moms august
 • 30. sep. - A-skat/AM-bidrag (1)*
 • 30. sep. - Udbytte (1)*
 • 30. sep. - Feriekonto (3)*

Oktober

 • 10. okt. - A-skat/AM-bidrag
 • 10. okt. - Udbytte
 • 14. okt. - DA-barsel 3. kvartal
 • 14. okt. - Feriekonto (2)*
 • 17. okt. - Lønsum september/3. kvartal
 • 20. okt. - B-skat
 • 25. okt. - Moms september
 • 25. okt. - EU-salg uden moms september/3. kvartal
 • 31. okt. - A-skat/AM-bidrag (1)*
 • 31. okt. - Udbytte (1)*
 • 31. okt. - Feriekonto (3)*

November

 • 7. nov. - ATP 3. kvartal
 • 10. nov. - A-skat/AM-bidrag
 • 10. nov. - Udbytte
 • 15. nov. - Lønsum oktober
 • 15. nov. - Feriekonto (2)* 
 • 21. nov. - B-skat
 • 21. nov. - Acontoskat, ordinær og frivillig, selskaber
 • 21. nov. - Restskat selskaber 2021
 • 22. nov. - Overskydende skat selskaber 2021, tilbagebetaling
 • 25. nov. - Moms oktober
 • 25. nov. - EU-salg uden moms oktober
 • 30. nov. - A-skat/AM-bidrag (1)*
 • 30. nov. - Udbytte (1)*
 • 30. nov. - Feriekonto (3)*

December

 • 1. dec. - Moms 3. kvartal
 • 12. dec. - A-skat/AM-bidrag
 • 12. dec. - Udbytte
 • 15. dec. - Lønsum november
 • 15. dec. - Feriekonto (2)*
 • 27. dec. - Moms november
 • 27. dec. - EU-salg uden moms november
 • 30. dec. - A-skat/AM-bidrag (1)*
 • 30. dec. - Udbytte (1)*
 • 30. dec. - Feriekonto (3)*
 • 30. dec. - Frivillig forskudsskat 2022, ubegrænset og uden rentetillæg
 • 30. dec. - § 55-udbetaling (overskydende skat 2022)

*Noter

(1) Omfatter virksomheder med angivelse af AM-bidrag og A-skat, der på årsbasis overstiger henholdsvis 250.000 kr. og 1 mio. kr.

(2) Lønperioden sluttede mellem den 16. og den sidste dag i måneden.

(3) Lønperioden sluttede mellem den 1. og den 15. måneden forinden.