Kalender:

BDO Finanskalender 2021

08 december 2020

Med finanskalenderen er du altid sikret et godt overblik over vigtige datoer for indberetninger og betalingsfrister.

Finanskalenderen giver bl.a. overblik over momsfrister, betalinger, lønsum, udbytte, acontoskat, ændring af årsopgørelse, gaveanmeldelse, frist for ordinær genoptagelse mv.

 

Download finanskalenderen


Download engelsk version af finanskalenderen
 

Vigtige datoer:

Januar

 • 15. jan. - Lønsum december/4. kvartal 2020
 • 15. jan. - Feriekonto (2)*
 • 15. jan. - Udskudte frister: A-skat/AM-bidrag (1)* august 2020
 • 18. jan. - A-skat/AM-bidrag
 • 18. jan. - Udbytte
 • 20. jan. - B-skat
 • 20. jan. - DA-barsel 4. kvartal 2020
 • 25. jan. - Moms december 2020
 • 25. jan. - EU-salg uden moms december/4. kvartal 2020
 • 29. jan. - A-skat/AM-bidrag (1)*
 • 29. jan. - Udbytte (1)*
 • 29. jan. - Feriekonto (3)*
 • 29. jan. - Udskudte frister: A-skat/AM-bidrag august 2020

Februar

 • 1. feb. - Acontoskat selskaber, frivillig 3. indbetaling 2020
 • 8. feb. - ATP 4. kvartal 2020
 • 10. feb. - A-skat/AM-bidrag 
 • 10. feb. - Udbytte
 • 15. feb. - Lønsum januar
 • 15. feb. - Feriekonto (2)*
 • 22. feb. - B-skat
 • 25. feb. - Moms januar
 • 25. feb. - EU-salg uden moms januar
 • 26. feb. - A-skat/AM-bidrag (1)*
 • 26. feb. - Udbytte (1)*
 • 26. feb. - Feriekonto (3)*

Marts

 • 1. mar. - Moms 4. kvartal 2020
 • 1. mar. - Moms 2. halvår 2020
 • 1. mar. - Udskudte frister: Moms 3. kvartal 2020
 • 1. mar. - Udskudte frister: Moms 1. halvår 2020
 • 10. mar. - A-skat/AM-bidrag
 • 10. mar. - Udbytte
 • 15. mar. - Lønsum februar
 • 15. mar. - Feriekonto (2)
 • 16. mar. - Udskudte frister: A-skat/AM-bidrag (1)* september 2020
 • 22. mar. - B-skat
 • 22. mar. - Acontoskat, ordinær og frivillig, selskaber
 • 25. mar. - Moms februar
 • 25. mar. - EU-salg uden moms februar
 • 31. mar. - A-skat/AM-bidrag (1)*
 • 31. mar. - Udbytte (1)*
 • 31. mar. - Feriekonto (3)*
 • 31. mar. - Udskudte frister: A-skat/AM-bidrag september 2020

April

 • 1. apr. - Tilbagebetaling af rentefrit momslån Covid-19
 • 12. apr. - A-skat/AM-bidrag
 • 12. apr. - Udbytte
 • 14. apr. - DA-barsel 1. kvartal
 • 15. apr. - Lønsum marts/1.kvartal
 • 15. apr. - Feriekonto (2)*
 • 20. apr. - B-skat
 • 26. apr. - Moms marts
 • 26. apr. - EU-salg uden moms marts/1. kvartal
 • 29. apr. - A-skat/AM-bidrag (1)*
 • 29. apr. - Udbytte (1)*
 • 29. apr. - Feriekonto (3)

Maj

 • 1. maj - Gaveanmeldelse
 • 1. maj - Sidste frist for ordinær genoptagelse 2017
 • 3. maj - Ændring årsopgørelse personer 2020 (senest kl. 09)
 • 7. maj - ATP 1. kvartal
 • 10. maj - A-skat/AM-bidrag
 • 10. maj - Udbytte
 • 12. maj - Feriekonto (2)*
 • 15. maj - Etableringskonto, senest fradrag for året før
 • 16. maj - Etableringskonto, tidligst fradrag for året
 • 17. maj - Lønsum april
 • 17. maj - Udskudte frister: A-skat/AM-bidrag (1)* oktober 2020
 • 20.  maj - B-skat
 • 25. maj - Moms april
 • 25. maj - EU-salg uden moms april
 • 31. maj - A-skat/AM-bidrag (1)*
 • 31. maj - Udbytte (1)*
 • 31. maj - Feriekonto (3)*
 • 31. maj - Udskudte frister: A-skat/AM-bidrag oktober 2020

Juni

 • 1. jun. - Moms 1. kvartal
 • 10. jun. - A-skat/AM-bidrag
 • 10. jun. - Udbytte
 • 15. jun. - Lønsum maj
 • 15. jun, - Feriekonto (2)*
 • 25. jun. - Moms maj
 • 25. jun. - EU-salg uden moms maj
 • 30. jun. - A-skat/AM-bidrag (1)*
 • 30. jun. - Udbytte (1)*
 • 30. jun. - Feriekonto (3)*

Juli

 • 1. jul. - Udvidet selvangivelse/oplysningsskema 2020
 • 1. jul. - Ophørspension 2020
 • 1. jul. - Indskud konjunkturudligningskonto
 • 1. jul. - Sidste frist for frivillig forskudsskat 2019 med dag-til-dag-rente
 • 1. jul. - Ejendom, klage over arsomvurdering 2020
 • 12. jul. - A-skat/AM-bidrag
 • 12. jul. - Udbytte
 • 14. jul. - DA-barsel 2. kvartal
 • 15. jul. - Lønsum juni/2.kvartal
 • 15. jul. - Feriekonto (2)*
 • 20. jul. - B-skat
 • 26. jul. - EU-salg uden moms juni/2. kvartal
 • 31. jul. - A-skat/AM-bidrag (1)*
 • 31. jul. - Udbytte (1)*
 • 31. jul. - Feriekonto (3)*

August

 • 9. aug. - ATP 2. kvartal
 • 10. aug. - A-skat/AM-bidrag
 • 10. aug. - Udbytte
 • 13. aug. - Feriekonto (2)*
 • 16. aug. - Lønsum juli
 • 16. aug. - Endelig afregning metode 4, 2020, hvis regnskabsåret = kalenderåret
 • 17. aug. - Moms juni
 • 20. aug. - B-skat
 • 25. aug. - Moms juli
 • 25. aug. - EU-salg uden moms juli
 • 31. aug. - A-skat/AM-bidrag (1)*
 • 31. aug. - Udbytte (1)*
 • 31. aug. - Feriekonto (3)*

September

 • 1. sep. - Moms 2. kvartal
 • 1. sep. - Moms 1. halvår
 • 5. sep. - Bopæl = Skatte-kommune 2022
 • 10. sep. - A-skat/AM-bidrag
 • 10. sep. - Udbytte
 • 15. sep. - Lønsum august
 • 15. sep. - Feriekonto (2)*
 • 20. sep. - B-skat
 • 27. sep. - Moms august
 • 27. sep. - EU-salg uden moms august
 • 30. sep. - A-skat/AM-bidrag (1)*
 • 30. sep. - Udbytte (1)*
 • 30. sep. - Feriekonto (3)*

Oktober

 • 11. okt. - A-skat/AM-bidrag
 • 11. okt. - Udbytte
 • 14. okt. - DA-barsel 3. kvartal
 • 15. okt. - Lønsum september/3. kvartal
 • 15. okt. - Feriekonto (2)*
 • 20. okt. - B-skat
 • 25. okt. - Moms september
 • 25. okt. - EU-salg uden moms september/3. kvartal
 • 29. okt. - A-skat/AM-bidrag (1)*
 • 29. okt. - Udbytte (1)*
 • 29. okt. - Feriekonto (3)*

November

 • 8. nov. - ATP 3. kvartal
 • 10. nov. - A-skat/AM-bidrag
 • 10. nov. - Udbytte
 • 15. nov. - Lønsum oktober
 • 15. nov. - Feriekonto (2)* 
 • 22. nov. - B-skat
 • 22. nov. - Acontoskat, ordinær og frivillig, selskaber
 • 22. nov. - Restskat selskaber 2020
 • 22. nov. - Overskydende skat selskaber 2020, tilbagebetaling
 • 25. nov. - Moms oktober
 • 25. nov. - EU-salg uden moms oktober
 • 30. nov. - A-skat/AM-bidrag (1)*
 • 30. nov. - Udbytte (1)*
 • 30. nov. - Feriekonto (3)*

December

 • 1. dec. - Moms 3. kvartal
 • 10. dec. - A-skat/AM-bidrag
 • 10. dec. - Udbytte
 • 15. dec. - Lønsum november
 • 15. dec. - Feriekonto (2)*
 • 27. dec. - Moms november
 • 27. dec. - EU-salg uden moms november
 • 30. dec. - A-skat/AM-bidrag (1)*
 • 30. dec. - Udbytte (1)*
 • 30. dec. - Feriekonto (3)*
 • 30. dec. - Frivillig forskudsskat 2021, ubegrænset og uden rentetillæg
 • 30. dec. - § 55-udbetaling (overskydende skat 2021)

*Noter

(1) Omfatter virksomheder med angivelse af AM-bidrag og A-skat, der på årsbasis overstiger henholdsvis 250.000 kr. og 1 mio. kr.

(2) Lønperioden sluttede mellem den 16. og den sidste dag i måneden.

(3) Lønperioden sluttede mellem den 1. og den 15. måneden forinden.

 

Hold dig opdateret på evt. ændringer som følge af Covid-19

Besøg vores informationsside for indberetningsfrister og Covid-19. Her kan du holde dig opdateret på evt. ændringer og udskudte frister som følge af Covid-19.


Har du spørgsmål?

Enter security code:
 Security code