Publikation:

BDO European Survey: ’Stabilitet men ikke vækst’ sådan karakteriserer danske virksomheder fremtiden

27 februar 2020

I BDO’s nye europæiske undersøgelse blandt mere end 200 erhvervsledere i Belgien, Danmark, Tyskland, Italien, Norge, Spanien og Storbritannien ser man nærmere på, hvordan virksomhederne opfatter fremtiden og arbejdet med at sikre sig en lederskabsposition.

Undersøgelsen viser, at danske virksomheder på den ene side generelt er meget positive overfor virksomhedens egen samt Danmarks generelle økonomi. Størstedelen mener desuden, at de er markedsledende indenfor deres branche i dag, og de vil i fremtiden prioritere at bibeholde den nuværende markedsandel. På den anden side peger undersøgelsen på, at danske virksomheder forholder sig skeptiske og årvågent i forhold til det generelle erhvervsklima i EU, herunder især regulering af markedet, Brexit og handel.   

Danske virksomheder har generelt et polariseret syn på deres egen virksomheds finansielle performance over de kommende seks måneder. Hver tredje virksomhed forventer, at virksomhedens finansielle performance vil forbedres i fremtiden, 53 % forventer, at det vil forblive det samme, og 13 % forventer, at performance vil forværres. Generelt er danskerne således optimistiske, men de forventer samtidig ikke den store finansielle forandring inden for deres virksomhed. Foruden Tyskland (30 %) er Danmark dog, sammenlignet med de øvrige lande, det land, hvor færrest forventer en stigning, samt foruden Storbritannien (17 %) det land, hvor flest forventer en forværring.

 

Stabilitet men ikke vækst

Undersøgelsen viser, at danske virksomheder har en stabil forventning til den nationale økonomi som helhed. Hele 73 % forventer, at den nationale økonomi vil forblive det samme over de næste seks måneder. Dette tal er det største sammenlignet med de seks andre lande. Samtidig er der interessant nok slet ingen af respondenterne, der forventer en forbedring i økonomien. Generelt er danskerne således ikke særligt optimistiske i forhold til forbedring og vækst. Men Danmark er det land, der har størst tillid til, at landets økonomi vil forblive den samme. 

Generelt forventer de syv lande en forværring, når det gælder fremtidsudsigterne for EU’s økonomi; der er dog forskel på i hvor høj grad. I Danmark forventer næsten halvdelen (47 %), at EU’s økonomi vil forblive den samme. Dette er sammenlignet med de 33 %, der forventer en forværring samt de 7 %, der forventer en forbedring. 
 

Synet på det eksterne erhvervsmiljø 

De tre faktorer, der forventes at have størst betydning for danske virksomheders lederskabspositioner, er:

1) Tiltrække og fastholde kompetente ansatte (40 %),

2) Lancere nye produkter og services (16 %)

3) Styrke allerede eksisterende produkter og services (13 %).

Det er særligt disse indsatsområder, der ifølge virksomhederne kommer til at spille en væsentlig rolle i sikringen af lederskabspositionen i det udfordrede eksterne erhvervsmiljø.  

 

Den digitale transformation forventes at blive positiv

Halvdelen af de adspurgte lande forventer en markant transformationsændring i teknologien. De forventer dog også generelt, at den digitale transformation vil have en positiv effekt på virksomheden inden for de næste fem år. I Danmark er det 70 %, der forventer en positiv effekt, og blot 3 % forventer negative følger. Danmark er således generelt positive overfor teknologisk transformationsændring, og sammenlignet med de øvrige lande placerer danskerne sig i midten af målingen.

Når det gælder en fremtidig forandret kundeadfærd, er danske virksomheder generelt positive eller neutrale. 40 % forventer, at kundeefterspørgslen vil have en generelt positiv effekt, og 40 % forventer en neutral effekt. Generelt er det, at alle de medvirkende lande primært ser forandret kundeadfærd som positivt for virksomheden.

Der ses generelt et polariseret syn på konkurrence fra nye virksomheder på markedet i Europa og i Danmark. I Danmark forventer størstedelen (47 %), at konkurrencen vil have en neutral effekt på virksomheden. De resterende er uenige - 27 % mener, at det generelt er negativt, og 27 % mener, at det generelt er positivt.

 

Brexit opfattes mest negativt

Landene er generelt enige om, at udfaldet af Brexit er negativt. De mest pessimistiske lande er dog Spanien (61 %) og Danmark (43 %), her er størstedelen generelt negative. I Danmark er det kun 3 %, der generelt er positive overfor Brexit. 43 % svarer dog neutralt. 

Generelt forholder landene sig neutrale, når det gælder EU’s regulering af markedet. EU’s emissionsmål anser alle landene enten som positivt eller neutralt, hvilket også er gældende i Danmark, hvor man generelt er mere positiv end negativ. 40 % er positive overfor målene, og blot 10 % er negative. Resten (50 %) forholder sig neutralt. 

 

Fremtidens udfordringer for virksomhederne 

Generelt er landene enige om, at der i fremtiden vil ske den største transformationsændring inden for teknologien. I Danmark er tallet dog det højeste, og hele 70 % ser dette som den største transformationsændring. I Danmark er Teknologi efterfulgt af Forskning og udvikling (50 %) samt Produktion eller service-kommission (43 %), dvs., at man i højere grad forventer, at disse tre områder vil forandres markant i fremtiden.     

I forhold til i hvilken grad, der forventes forandringer inden for syv udvalgte forretningsområder over de næste år, er det samlede billede for alle de adspurgte lande sådan:

European Survey - Figur

På trods af at danske virksomheder i høj grad forventer en teknologisk transformationsændring, er de dog generelt ikke for sikre på, at de i fremtiden vil kunne følge med teknologiens udvikling. 30 % er slet ikke sikre på dette og 20 % er meget sikre. 47 % er dog lidt sikre på, at virksomheden i fremtiden vil kunne følge med teknologien, hvilket er størstedelen af respondenterne.  

 

Danske virksomheder regner med, at der kommer en økonomisk krise

Danmark er det land, hvor flest virksomheder regner med, at der venter en fremtidig økonomisk krise. Hele 64 % er sågar meget sikre på dette fremtidsscenarie, 30 % er lidt sikre, og 6 % er slet ikke sikre. De resterende lande svarer generelt, at de kun er lidt sikre på, at der opstår en økonomisk krise.

Læs hele undersøgelsen