Publikation:

BDO European Survey: Cybersecurity – er teknologien ven eller fjende?

17 februar 2020

Mikkel Jon Larssen, Partner, chef for Risk Assurance |

I BDO’s nye europæiske undersøgelse blandt mere end 200 erhvervsledere i Belgien, Danmark, Tyskland, Italien, Norge, Spanien og Storbritannien ser man nærmere på, hvordan virksomhederne forholder sig til Cybertruslen.

Undersøgelsen viser, at færre end én ud af fire europæiske virksomheder føler sig sikre på, at de kan holde trit med den teknologiske udvikling. Men de nye teknologier anerkendes som nøglen til vækst i de kommende fem år. 69 % af de adspurgte mener, at digital transformation overordnet set vil have en positiv virkning på deres organisation, og kun 5 % tror, at påvirkningen vil være negativ.

 

Opstil scenarier og afprøv risiko

I BDO’s perspektiv er det vigtigt at være på forkant. Usikkerheden taget i betragtning må virksomhedsledere skabe plads til aktivt at adressere de områder, hvor deres organisation ikke er forberedt. En effektiv måde at gøre dette på, kan være at se på forskellige scenarier og derigennem vurdere graden af parathed fx i forhold til et eventuelt cyberangreb. Virksomheden kan til eksempel også vurdere, hvordan man ville tackle en global økonomisk afmatning, som den verden oplevede i 2008. Hvis man ikke kan svare kvalificeret på det, er der god grund til, at ledelsen bruger tid på at diskutere, hvordan man skal reagere og vurdere, hvilke muligheder man har for at handle.  

 

Usikkerhed i forhold til investeringer

Vores undersøgelse viser, at ledere er usikre på, hvornår og hvor de skal investere for at beholde et teknologisk forspring.

Også når det kommer til talent, er ledere splittede. Der er en betydelig minoritet, som føler sig helt uforberedte til at løfte den arbejdsmarkedsudfordring, det er at imødekomme en ny generation af arbejdskraft, såsom at tilpasse andre arbejdsformer til virksomheden og kunne levere konkurrencefordele for at tiltrække og fastholde medarbejdere i en ny tid med øget automatisering.  

 

Kom et skridt foran truslen

Det handler om at beskytte sin organisation bedst muligt mod cyber-risiko. Mikkel Jon Larssen, Partner og Head of Risk Assurance hos BDO i Danmark siger: ”Min erfaring siger mig, at mindst halvdelen af alle virksomheder er uforberedte i forhold til at imødegå cyber- og datalækrisiko, og mange tror, at de er meget bedre forberedte, end de i virkeligheden er. Generelt er der mangel på forståelse fra ledelsesplan i forhold til cybertruslen. Det er ikke usædvanligt, at en virksomheds bestyrelse tror, at en organisation er meget bedre beskyttet end it-teamet vurderer. Som et resultat af dette er mange virksomheder underinvesteret i såvel de talenter som i de ressourcer, der kræves for at truslerne håndteres succesfuldt.” Mikkel Jon Larssen tilføjer: ”Det er vigtigt at være et skridt foran truslen. Man kan fx uddanne bestyrelser til bedre at forstå risici, så de kan udfordre deres it-afdeling på det. Det er let, at forfalde til opfattelsen af, at andre virksomheder bliver ramt først. Men hvis en virksomhed er cyber-sårbar, så vil nogen finde ud af det og udnytte det.”   

Se afsnittet om ny teknologi og interviewet med Mikkel Jon Larssen på side 19.

Du finder undersøgelsen her.

 

Læs undersøgelsen