• BDO European Survey: Brexit og handel – negative forventninger til fremtiden LÆS MERE
Publikation:

BDO European Survey: Brexit og handel – negative forventninger til fremtiden

13 februar 2020

I BDO’s nye europæiske undersøgelse blandt mere end 200 erhvervsledere i Belgien, Danmark, Tyskland, Italien, Norge, Spanien og Storbritannien ser man nærmere på, hvordan virksomhederne opfatter Brexit.

Brexit har fyldt og fylder meget hos europæiske virksomheder, hvilket kommer til udtryk i undersøgelsen, hvor der både er entydige, såvel som polariserede holdninger til det aktuelle emne.

Generelt er der et negativt syn på Storbritanniens udtrædelse af EU. 42 % af respondenterne forventer nemlig på længere sigt, at Brexit vil have en generelt negativ effekt på deres virksomhed inden for de næste fem år. Det er sammenlignet med de blot 10 %, der ser det som generelt positivt for virksomheden. Størstedelen, 43 %, mener dog, at Brexit i fremtiden generelt vil have en neutral effekt på virksomheden.

 

Brexit-udfaldet er negativt eller neutralt

Erhvervslederne fra de syv adspurgte lande er således generelt enige om, at udfaldet af Brexit er enten negativt eller neutralt. De mest pessimistiske lande er Spanien (61 %), Storbritannien (53 %) og Danmark (43 %), hvor størstedelen generelt er negative overfor forandringerne. I Danmark er det kun 3 %, som generelt er positive overfor Brexit, hvilket er den laveste procentdel blandt de syv lande. Interessant er det, at Storbritannien forholder sig så negativt til deres egen udtrædelse.

 

Handel inden- og udenfor EU

Generelt er forventningen, at handlen mellem EU og Storbritannien som følge af Brexit vil forblive den samme eller forværres. Det er de færreste lande, der venter en stigning. 24 % af EU-respondenterne forventer, at der vil ske et fald i handlen mellem deres virksomhed og britiske virksomheder. Blot 6 % forventer en stigning. I den modsatte fløj forventer 33 % af UK-respondenterne også et fald, og der er ingen, der forventer en stigning.

Ved spørgsmålet om handlen mellem virksomhedens land og Storbritannien som helhed efter Brexit, forventer halvdelen af de adspurgte EU-respondenter ligeledes et fald. Mindre er tallet hos UK-respondenterne, hvor 40 % forventer et sådant fald. Indenfor EU er man således mere pessimistiske, når det gælder handlen mellem eget land og Storbritannien.

Hver tredje (33%) virksomhed fra Storbritannien indikerer, at de imødeser et fald i handlen mellem virksomheden og virksomheder uden for EU. Her er det blot 24 % af EU-respondenterne, der har samme forventning. 

 

Optimisme i forhold til mere handelsaktivitet indenfor EU

Virksomhederne tenderer dog til at være mere optimistiske overfor handlen inden for EU samt handlen med markeder uden for det europæiske. Europæiske virksomheder forventer nemlig generelt mere handel inden for EU som følge af Brexit. 73 % forventer dog, at handlen vil forblive den samme, og 21 % forventer en stigning. Det tyder ligeledes på, at Storbritanniens udtrædelse af EU vil betyde, at både EU og Storbritannien generelt vil begynde at undersøge markedet uden for EU. Her ses der nemlig et forholdsvis stort antal af respondenter, som forventer en stigning mellem europæiske og britiske landes handel med markeder helt uden for EU.

 

I BDO’s perspektiv

I BDO mener vi, at muligheden for at udvikle en større grad af international handel skal gribes. Vores Brexit-ekspert Stuart Lisle, som er Senior Tax Partner hos BDO i Storbritannien, udtaler:

”Volatiliteten, som allerede er til stede i det politiske og økonomiske handelsmiljø, er blevet yderligere kompliceret af Storbritanniens udtræden af EU. Når UK skal genoptage sit forhold til Europa, må erhvervslivet tilpasse sig hurtigt. Så snart post-Brexit handelsreglerne formes, er der brug for at virksomhederne hurtigt forstår, hvordan det påvirker deres specifikke vilkår og muligheder, så de kan operere indenfor disse regler og dermed minimere graden af sammenbrud.” 

Se hele kommentaren om Brexit fra Stuart Lisle på side 10 i undersøgelsen: BDO European Survey

Læs undersøgelsen