Mød en ansat – Kim Østergaard

Vores Supply Chain & Operations-team i København har fået Kim Østergaard tilknyttet som Consultant. Kim er ved siden af sit daglige virke professor på Copenhagen Business School.

Kims primære fokusområde er et forskningsfelt med professor Bent Petersen om strategisk kontrahering, hvilket netop er en kompetence, han kan tilbyde eksternt til BDO’s kunder, når det omhandler indgåelse og opfyldelse af kontrakter. 

Kim er netop aktuel med en ny bog Værdiskabende relationer – contract management og strategisk kontrahering, som medforfatter på kapitel 1: Contract management og strategisk kontrahering og eneforfatter på kapitel 4: Strategisk kontrahering i et juridisk perspektiv.

Vi har i den anledning taget os en snak med Kim for at blive klogere på, hvad det helt præcist er, at BDO’s kunder og potentielle kunder kan forvente at få hjælp til.  

 

Strategisk kontrahering

Når der indgås en kontrakt, så sker der i størstedelen af tilfældene med afsæt i  konventionel kontrahering. Disse kontrakter har et udgangspunkt, der indeholder udelukkende reaktive bestemmelser, hvilket betyder, at der bl.a. overføres flest mulige risici og ansvar til kontraktparten. Den stærke part udnytter typisk sin forhandlingsmagt til at påtage sig mindst muligt ansvar og samtidig maksimere egennytte og om nødvendigt på bekostning af den anden kontraktpart. 

Kim fortæller, hvordan der i den seneste årrække er sket en bevægelse inden for tilgangen til kontrakter, så der i stigende grad er kommet en mere proaktiv og strategisk tilgang til, at kontrakter kan anvendes af virksomheder til at opnå strategiske fordele, herunder vedvarende konkurrencemæssige fordele.

”Det vil helt grundlæggende sige, at man bevæger sig væk fra, at kontrakter anses som formaliteter og hen mod, at kontrakter er et proaktivt styringsredskab i et samarbejde,” fortsætter Kim. Dermed er fokus rettet mod at dele risici og gevinster mellem parterne samt bygge på et samarbejde, hvor parterne er ligeværdige.

For at en kontrakt kan fungere som et proaktivt styringsværktøj, kræver det, at den indeholder proaktive klausuler. Hvor konventionelle kontrakter udelukkende består af reaktive klausuler, består strategiske kontrakter af en kombination af både proaktive og reaktive klausuler.

”Den store forskel består også i, at parterne i konventionelle kontrakter håber, at kontrakten ikke skal gennemgås yderligere, efter underskriften er sat. I strategiske kontrakter bestræber parterne sig derimod på, at kontrakten skal danne grundlag for et godt samarbejde og dermed bruges som et proaktivt styringsredskab i hele samarbejdets varighed og medvirke til at understøtte og fremme den gode relation,” fortæller Kim. 

 

Opgøret med den juridiske forståelse

Kim forklarer, hvordan det i praksis fungerer således, at man forsøger at opbygge et mere uformelt samarbejde med klassiske leverandørforhold, hvor parterne har et tæt og forpligtende samarbejde med henblik på at skabe merværdi for begge parter: 

”Dermed ønsker man igennem strategisk kontragering et paradigmeskifte, hvor man gør op med måden, hvorpå man tænker kontrakter og indgår i dem på. Typisk vil en kontrakt eksempelvis være skrevet i et sprog med en masse juridiske termer, hvilket faktisk betyder, at det kun i dag er ca. 12%, hvoraf de fleste er jurister, der forstår, hvad en kontrakt egentlig drejer sig om qua deres profession,” forklarer Kim.

Derfor handler strategisk kontrahering også om, hvordan man skriver kontrakter, således at det ikke kun er jurister, der er i stand til at forstå indholdet i kontrakten og netop anvende det som et proaktivt styringsværktøj for at sikre rigtig opfyldelse og minimere risikoen for konflikter. Kim understreger, hvordan det skal være muligt for mennesker uden juridisk baggrund at kunne tyde eksempelvis en entreprise- eller IT-kontrakt, uden de bliver hægtet af, fordi der netop er at gøre med så komplekse kontrakter med et tungt juridisk sprogbrug. 

I praksis er formuleringerne et kæmpe problem, og man forsøger derfor bl.a. gennem brugen af visualisering at gøre kontrakterne mere forståelige. Herved er forsøget med tegnseriekontrakter også opstået, fortæller Kim, hvor forskning har vist, at dette er med til at fremme, at der ikke opstår konflikter, når netop sprogbruget simplificeres til brug af billeder.

”I flere tilfælde oplever man i dag, at kontrakter bruges som middel til at skræmme og slå hinanden i hovedet med, idet de fleste mennesker ikke opfanger andet, end det man umiddelbart kan læse sig til. Man kan derfor blive fanget i en aftale, hvor flere af punkterne har været ugennemsigtige, hvis kontrakten overhovedet er blevet læst,” uddyber Kim. 

 

Kontakt BDO

Disse kontraktproblemstillinger er netop der, hvor Kim og resten af teamet kan hjælpe - omend det omhandler helt simple kontrakter, eller om der er tale om mere komplekse og langvarige kontrakter. 

”Vi vil arbejde hen mod at kontrakter ikke skal bruges til at slå hinanden i hovedet med, men i stedet gøre op med mistænkeliggjort forhold, hvor samarbejdet bliver giftigt, når parterne går bag om ryggen på hinanden,” slutter Kim.

Er du interesseret i at høre nærmere, kan du læse mere om Supply Chain her. Ellers er du selvfølgelig også velkommen til at tage direkte fat i Kim på kiost@bdo.dk. 

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.