Webinar: Moms på fast ejendom – udtagningsreglerne

Dato: Fredag den 28. maj 2021
Tidspunkt: 09:00 til 09:45
Online
  

  • Sammendrag

Tilbage i november 2019 vedtog Folketinget lovforslag (L27A), som medførte, at momslovens regelsæt om udtagning kommer til at omfatte investeringsgoder, hvilket bl.a. også vil sige fast ejendom. På daværende tidspunkt var der ingen ikrafttrædelsestidspunkt for lovændringen. Denne dato er nu fastsat til d. 1. juli 2021.

Ændringen er meget markant og indebærer, at der, som udgangspunkt, skal afregnes moms af markedsværdien på det tidspunkt, hvor et investeringsgode overgår fra momspligtig til momsfri anvendelse, dog kun såfremt der er taget fuldt eller delvist momsfradrag ved anskaffelse eller opførelse.

Det betyder med andre ord et farvel til den ofte anvendte model med løbende indbetaling af 1/10 moms.

Med dette webinarer bliver du klogere på:

  • Omfanget af lovændringen
  • Konsekvenserne ved ikke at forholde sig til lovændringen
  • Planlægningen af nuværende og fremtidige byggerier.


Virksomheder beskæftiget inden for fast ejendomsbranchen – som f.eks. developere, ejendomshandlere, ejendomsmæglere mm.

Prisen er 850 kr. ekskl. moms pr. deltager.

Oplægsholder:

Chris Pedersen, Partner, Moms


Tilmeld dig