• Styrk inklusionen i folkeskolen med god ledelse og strategisk ressourceforbrug

    Webinar

    Tilmeld dig hed

Webinar: Styrk inklusionen i folkeskolen

Dato: Mandag d. 31. maj
Tidspunkt: 15.30-16.30
Online
  

  • Sammendrag

Styrk inklusionen i folkeskolen med god ledelse og strategisk ressourceforbrug

Hvordan kan god ledelse og et styrket fokus på strategisk ressourceforbrug bidrage i en positiv retning og medvirke til at knække en negativ kurve i de danske folkeskoler, hvor stadigt flere børn henvises til specialområdet?

Det vil Clavis Erhvervspsykologi og BDO’s specialrådgiver gøre dig klogere på, når vi i samarbejde udbyder et gratis webinar om en af de vigtigste dagsordener på skoleområdet i 2021: 


Hvordan får vi flere børn med i folkeskolens fællesskaber på almenområdet? 

Webinaret byder blandt andet på:

  • Det strategiske ressourceforbrug; hvordan udmønter du skolens budget, så I får mest mulig læring, trivsel, udvikling og inklusion for pengene? 
  • Ledelse af inklusionsindsatsen på skolen – et kort overblik over væsentlige initiativer og indsatser.
  • Ledelse der forankrer et pædagogisk grundlag med inklusion som omdrejningspunkt.


Webinaret henvender sig primært til skoleledelser samt kommunale ledere og chefer på børne- og ungeområdet.

Webinaret holdes den 31. maj kl. 15.30-16.30.

Det er gratis for dig at deltage på webinaret.


Oplægsholdere
Rikke Bech Futtrup, Senior Manager, BDO i Danmark.
Lars Dalby Gundersen, Erhvervspsykolog, cand.psych.aut, Partner, Clavis Erhvervspsykologi.