• Temadag: Skab fællesskaber for alle i folkeskolen - med god ledelse og god økonomisk styring

  Styrk inklusionen i folkeskolen

  Tilmeld dig her

Temadag: Skab fællesskaber for alle i folkeskolen - med god ledelse og god økonomisk styring

Dato: Onsdag d. 23. marts 2022 og torsdag d. 24. marts 2022
Tidspunkt: 08.00 - 16.00

Nærmere info om adresse følger
Roskilde og Vejle  
Rutevejledning

 • Sammendrag

Hvordan kan god ledelse og et styrket fokus på strategisk ressourceforbrug bidrage til at knække en negativ kurve i de danske folkeskoler, hvor stadigt flere børn henvises til specialområdet?

Det vil BDO Advisory og Clavis Erhvervspsykologi sætte fokus på, når vi i samarbejde udbyder en temadag om en af de vigtigste dagsordener på skoleområdet: Hvordan får vi flere børn med i folkeskolens fællesskaber på almenområdet?

 

 

Dit udbytte af temadagen

På temadagen vil du høre oplæg med konstruktive og konkrete nedslagspunkter, som du praktisk kan handle på i dit eget ledelsesrum og -team. Du vil desuden indgå i små sparringssessioner med andre fagpersoner på børne- og ungeområdet.

Vi skal bl.a. arbejde med:

 • Hvordan du kan lede i kompleksitet og de mange modsatrettede krav i inklusionsdagsordenen.
 • Hvordan god budget- og økonomistyring kan skabe mere trivsel og inklusion for pengene.
 • Hvordan I organiserer jer, så I bedst muligt understøtter inklusion.
 • Hvordan ledelse af et fælles pædagogisk grundlag bedst initieres.
 • Hvordan du/I får modet til at indtage bordenden og insistere på sagen.
 • Hvordan man leder medarbejdere i afmagt.

Du får derudover mulighed for selv at vælge to workshops med forskellige, relevante emner, som har særlig betydning for, at du kan lykkes med dagsordenen i dit lederskab. Se program nedenfor.
 

Baggrund for temadagen

I noget nær alle landets 98 kommuner er agendaen blandt de højest prioriterede på skoleområdet. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har sågar kaldt udviklingen for en af folkeskolens største udfordringer. Både på grund af de menneskelige aspekter for de berørte børn og deres familier, men også fordi udgifterne til en elev i specialtilbud er tre til fire gange højere end til en elev i almenområdet.

Alle skoleledelser, kommunale ledere og chefer på børne- og ungeområdet kender til denne udfordring. På vores temadag vil vi derfor sætte lys på en række konkrete og praksisnære ledelsesgreb, der kan bidrage til at vende udviklingen.
 

Målgruppe – er det relevant for dig?

Målgruppen for vores temadag er primært alle skoleledelser samt kommunale ledere og chefer på børne- og ungeområdet.
 

Program og datoer

08.00 - 09.00   Ankomst og morgenmad.
09.00 - 09.15   Velkomst og præsentation af dagens program.
09.15 - 09.45   Oplæg #1: Ledelse i paradokser og kompleksitet i inklusionsdagsordenen.
09.45 - 10.15   Gæst på scenen: Interview om hverdagens praksis.
  (Navn på oplægsholder offentliggøres snarligt).
10.15 - 10.45   Kaffepause og netværk.
10.45 - 11.15   Oplæg #2: Nye pædagogiske læringsmiljøer – kræver mod og handlekraft i ledelsen.
11.15 - 11.30   Drøftelse parvis/grupper. Vi deler pointer i salen.
11.30 - 12.00   Oplæg #3: God budgetstyring = mest velfærd: Få mest mulig læring, trivsel og udvikling for pengene.
12.00 - 13.00   Frokost og netværk.
13.00 - 15.30   Fire workshops – vælg to ved tilmelding:
  •   Ledelse af et fælles pædagogisk grundlag.
  •   Ledelse af afmagtssituationer: Få gode styrebilleder og ledelsesgreb til de svære ledelsessituationer.
  •   Det strategiske ressourceforbrug: Hvordan udmønter man skolens budget, så man får mest mulig læring, trivsel og
      udvikling for pengene?
  •   Det gode samarbejde mellem skoler og PPR: Hvordan bliver vi de bedst mulige samarbejdspartnere for hinanden?
15.30 - 16.00   Tak for i dag: Opsamling.

 

Konferencestedet i Vejle udmeldes senere.

Temadagen forløber over en dag i tidsrummet fra kl. 8.00 -16.00 inkl. forplejning. Der er indtjekning og morgenkaffe/brød i tidsrummet kl. 8.00 - 9.00, ligesom der vil være frokost og eftermiddagskaffe/kage inkluderet.

Du vil modtage planchepræsentation og evt. øvrige undervisningsmateriale.

Pris: 2.995 kr. ekskl. moms pr. deltager.