Projektregnskaber 2021

Dato: Tirsdag d. 14. september i Silkeborg og tirsdag d. 21. september i Roskilde
Tidspunkt: 08.30-15.30
Scandic
Udgårdsvej 2 og Ved Ringen 2
Silkeborg og Roskilde  
Rutevejledning

 • Sammendrag

På dette kursus sætter vi fokus på de forskellige elementer i arbejdet med projektregnskaber. Vi ser nærmere på kravene for dokumentation for udgifter og for de gennemførte elementer i projektet, herunder krav til bogføring og regnskabsaflæggelsen. Vi forbereder jer samtidig på, hvad tilsagns-/tilskudsgiver typisk dykker ned i ved sin gennemgang af projektregnskabet.

For at understøtte forståelsen af de forskellige elementer i arbejdet med projektregnskaber, bruger vi tid på at gennemgå en konkrete case. 

Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med projekter med tilskud fra stat, region, eller andre - både som udførende medarbejder og som leder. Fokus i kurset er på tilskud fra Ministerier og Styrelser. EU-projekter vil kun blive berørt kort.

Dagens overordnede emner:

 • Gennemgang af arbejdet med projektregnskaber
  • Dokumentationskrav og bogføring
  • Proces og slutprodukt
  • Krav til regnskabsaflæggelsen
  • Specielt om EU regnskaber
 • Revisors erfaringer med projektregnskaber – krav fra tilsagns-/tilskudsgiver og særligt om forvaltningsrevision
 • Gennemgang af case.

Kurset forløber over en dag i tidsrummet fra kl. 8.30 – 15.30 inkl. forplejning. Der er morgenkaffe/brød i tidsrummet kl. 8.30-9.00, ligesom der vil være frokost og eftermiddagskaffe/kage inkluderet i kurset.

Du vil modtage planchepræsentation og evt. øvrige undervisningsmateriale inden afvikling af kurset, således at du har mulighed for at medbringe det på kurset.

Pris: 3.995 kr. ekskl. moms. BDO kunder opnår rabat på prisen. Kontakt [email protected] eller din lokale revisor, hvis du ikke allerede har modtaget en invitation fra os.

Tilmeld dig på en af datoerne nedenfor.