Webinar: Forstå reglerne for momsfradrag

Webinar: Forstå reglerne for momsfradrag

Webinar
Torsdag d. 19. september 2024kl. 09:00 til 10:00

OnlineWebinar, Danmark

Et webinar for bogholdere

Synes du også, at reglerne for momsfradrag ofte er komplicerede. Hvad giver delvis fradragsret, og hvad giver helt eller måske slet ingen fradrag? Det forsøger vi at give svar på med dette korte webinar.
 
Webinarets giver dig som deltager en forståelse for reglerne om momsfradrag. Vi kigger nærmere på, hvordan du identificerer, hvilke udgiftstyper, der kan være omfattet af særlige regler om begrænset eller ingen fradragsret.
 
Webinaret er relevant både for virksomheder med udelukkende momspligtige aktiviteter, og som derfor har fuld fradragsret for udgifter samt virksomheder med blandende aktiviteter, som skal være opmærksom på reglerne om delvis fradragsret.
 
Webinaret henvender sig til primært til bogholdere og regnskabsmedarbejdere.
 
Vi vil på webinaret berøre:
 • Momsfradrag
  • Hvorfor har vi reglerne om momsfradrag?
 • Betingelser for fradrag
  • De generelle betingelser for at have ret til momsfradrag
  • Henførbare udgifter
  • Fællesomkostninger
 • Fuldt fradrag
 • Delvist fradrag
  • Omsætningsfordeling
  • Skøn
 • Ingen fradrag
  • Særlige undtagelser
 • Momsfradrag for personalegoder og personalearrangementer
 • Skærpelse af Skattestyrelsens praksis vedr. købers undersøgelsespligt (korrekt opkrævet købsmoms)
 • Køb fra udlandet – fradragsret for køb af varer og/eller ydelser med omvendt betalingspligt)
 • Afrunding og spørgsmål.

 
Webinaret holdes den 19. september kl. 9-10.
 
Webinaret afvikles live, hvorfor der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs via vores åbne chat. Specifikke spørgsmål om konkrete sager kan ikke besvares, da det kræver rådgivning.
Webinaret vil ikke blive optaget til videre udsendelse.
 
Det koster 595,- kr. ekskl. moms at deltage.