Netværk om Fremtidens beskæftigelsesindsats

Netværk om Fremtidens beskæftigelsesindsats

Event
Flere datoerERFA netværks møder

BDO i København og AarhusKøbenhavn og Aarhus, Danmark

Tilmelding til netværk 2024-2025

Beskæftigelsesindsatsen kommer i de kommende år til at undergå store forandringer. Indsatsen i kommunerne skal nytænkes og sættes fri med ord som valgfrihed og færre proceskrav, som veje til en mere ressourcelet indsats. Meget er endnu usikkert ift. den konkrete udmøntning, men der skal findes en ny position for beskæftigelsesområdet i kommunerne, og det rejser spørgsmålet om: Hvordan indsatsen løftes indenfor en meget smallere økonomisk ramme, uden at det bliver på bekostning af de gode resultater, serviceoplevelser hos borgere og virksomheder og medarbejdertrivsel?

Kunne du have brug for et forum, hvor disse overvejelser kan vendes sammen med andre i samme situation? Kan du se værdien i at få andres perspektiv på veje til at gribe nye muligheder og rammer og omsætte det til praksis? Så er dette netværk måske det rette forum for dig?
 
Formålet med netværket er at skabe et trygt rum for dialog mellem kommuner - med beskæftigelsesindsatsen som omdrejningspunkt. Vi håber, at kunne stille en ramme til rådighed, som skaber det gode fundament for drøftelser af kritiske strategiske overvejelser, kan være et rum for udvikling af tanker om vejene til forandring, og et rum der skaber grobund for nye ideer og samarbejder omkring fremtidens beskæftigelsesindsats.
 
Vi ønsker med netværket også at tilbyde et vidensgrundlag og sparring for deltagerne til kommende beslutningsprocesser, så temaer og indlæg designes til at kunne anvendes direkte i politiske drøftelser.
 
Målgruppen for netværket er øverste ledelse eller en ledergruppe i jobcentret/arbejdsmarkedsområdet. Vi sigter på at få 20-30 medlemmer af 1. netværk. Er der flere end 30 interesserede, vil vi opdele jer i flere netværksgrupper.
 
Læs mere om netværket i folderen her.
 
De fire netværksmøder afholdes kvartalsvis i 2024/2025 med følgende indhold, samt datoer og lokationer:
 
  • Den 18. september 2024 hos BDO – København:
Kick-off: Centrale udfordringer og muligheder ved fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af ekspertgruppens anbefalinger?
 
  • Den 4. december 2024 hos BDO - Aarhus:
Det digitale jobcenter – med fokus på krav til kultur og ledelse?
 
  • Den 5. marts 2025 ved BDO - København:
Produktivitet og faglighed forenet - med fokus på, hvordan en mindre økonomisk ramme omsættes til gode resultater.
 
  • Den 18. juni 2025 hos BDO - Aarhus:
Perspektiver for det politiske arbejde.
 
 
Pris:
Årlig udgift pr. deltager i netværket 34.500 DKK
Pris ved deltagelse af flere fra kommunen pr. person 29.500 DKK
Early bird rabat - bookning inden den 1. august 2024 5 pct

 
Priserne er ekskl. moms pr. person.
 
Tilbuddet er årlig pris og baseret på, at BDO stiller rammerne til rådighed for 4 temabaserede netværksdage, hvor der forud for møderne udsendes debatoplæg og efter dagen udsendes en opsamling. 
 
Inkluderet i prisen er, at alle kommuner, der deltager, op til første dag får et kommunespecifikt kort papir, der benchmarker kommunens ressourcer i beskæftigelsesindsatsen i 2022 (fra den netop gennemførte landsdækkende kortlægning) for forskellige målgrupper og sammenstiller det med kommunens resultater i form af afgang til job og uddannelse for disse målgrupper.
 
Undervejs vil der komme opsamlingspapirer og debatoplæg, hvor målet også
er at gøre indholdet så konkret, at det også kan anvendes som grundlag for
drøftelser i egen kommune.
 
Du vil senere modtage særskilt information om den praktiske mødeafvikling.