Energi & Forsyning artikel:

Branchegruppen for Energi og Forsyning udvider med en afgiftsekspert

29 august 2019

BDO’s branchegruppe for Energi og Forsyning har fornøjelsen af at byde velkommen til Mette Lund Hansen, som er vores nye afgiftsspecialist tilknyttet momsafdelingen. Mette er 47 år gammel og har i en lang årrække specialiseret sig i energi- og miljøafgifter samt øvrige energirelaterede områder. Hun har opbygget et omfattende netværk i Skatteministeriet, Skattestyrelsen, Energistyrelsen, Energinet.dk samt en lang række virksomheder inden for industri, energi og forsyning.

Som en del af BDO’s branchegruppe for Energi og Forsyning bidrager Mette bl.a. med indgående kendskab til afgiftslovgivningen og den EU retlige afgiftsregulering, statsstøtteregler samt regulatoriske forhold i el- og varmeforsyningsloven relateret til afgiftshåndteringen. Hun har som rådgiver for bl.a. kraftvarmeværker været med til at muliggøre direkte anvendelse af vindmølleproduceret elektricitet til varmekunder, ligesom hun som rådgiver for Energistyrelsen har assisteret med PSO-tilskudsordning.

Mette bidrager til branchegruppen med stor indsigt i energi og forsyning, og vi er meget glade for at få hende med på holdet.