Artikel:

Åben for ansøgning: Lønkompensation til nordjyske virksomheder

03 december 2020

Line Bundgaard , Director, statsautoriseret revisor |

Der er nu åbnet op for ansøgning om lønkompensation til de virksomheder, som var berørt af de særlige restriktioner, som blev pålagt de 7 kommuner Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø.

Lønkompensationen fastsættes ud fra virksomhedens eller produktionsenhedens hjemstedskommune og den ansattes bopælskommune. Lønkompensationsordningen kan derfor opdeles i 2:

  • Pendlerlønkompensation
  • Lønkompensation efter den oprindelige model

Lønkompensationsordningen og selve ansøgningsmodulet bygger på den oprindelige ordning fra foråret. Der kan søges kompensation for lønmodtagere med fast, kontraktuel tilknytning til virksomheden, ansat før den 6. november 2020 og som ikke har en ejerandel på 25% eller derover af den kompensationsberettigede virksomhed.

 

Lønkompensation efter den oprindelige model

Din virksomhed kan søge om lønkompensation for de medarbejdere, som er hjemsendt på baggrund de regionale restriktioner i de 7 nordjyske kommuner i perioden fra den 6. november til og med den 26. november 2020.

For at søge om lønkompensation skal din virksomhed stå overfor at skulle varsle afskedigelser af:

  • minimum 30% af medarbejderstaben eller
  • mere end 50 ansatte

Her skal du være opmærksom på, at ovenstående krav ikke skal være opfyldt, hvis hjemsendelsen sker på baggrund af den manglende mulighed for at krydse kommunegrænserne. Det kan du læse mere om i de særskilte afsnit om pendlerlønkompensation.

Hvis din virksomhed har flere produktionsenheder (p-numre), kan du søge om lønkompensation for de medarbejdere, som arbejder på produktionsenheder, som er beliggende i én af de 7 kommuner, som er omfattet af den regionale nedlukning af Nordjylland.

Lønkompensationen vil udgøre 75% af de samlede lønudgifter for funktionærer og 90% for ikke-funktionærer, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansatte.

Du kan søge som om lønkompensation for alle medarbejdere, som indgår i medarbejderstaben, så længe du betaler fuld løn til medarbejderen. Der kan dog ikke søges om kompensation for medarbejdere, som arbejder hjemmefra.

 

Pendlerlønkompensation

Din virksomhed kan få lønkompensation for pendlere, hvis din virksomhed var omfattet af de regionale restriktioner i Nordjylland. Pendlerlønkompensation gælder for de ansatte, der enten pendler mellem de 7 kommuner eller pendler ind og ud af de 7 kommuner.

Kompensationsperioden er afhængig af om virksomhedens hjemstedskommune og den ansattes bopælskommune begge er i én af de 7 kommuner eller ej.

Hvis din virksomhed er beliggende i én af de 7 kommuner og de ansatte ligeledes er bosiddende i en af de syv kommuner gælder det, at kompensationsperioden løber fra 6. november til 16. november 2020. Det skyldes, at der blev åbnet op for kommunegrænserne indbyrdes mellem de 7 kommuner pr. 17. november 2020.

Din virksomhed vil fortsat kunne få pendlerlønkompensation efter den 16. november, hvis den ansatte skulle krydse den ydre grænse for de 7 kommuner for at kunne møde ind på arbejdsstedsadressen.

Når der ansøges om pendlerlønkompensation, så vil der ikke være krav om hjemsendelse af minimum 30% eller mere end 50 ansatte.

Du skal i ansøgningen ikke angive om dine ansatte er pendlere eller ej, da Erhvervsstyrelsen trækker oplysning om den ansattes bopælsadresse i folkeregistret og sammenholder det med adressen for den ansattes arbejdssted.

Pendlerlønkompensationen vil udgøre 75% af de samlede lønudgifter for funktionærer og 90% for ikke-funktionærer, dog maksimalt 45.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansatte.

Du kan søge som om lønkompensation for alle medarbejdere, som indgår i medarbejderstaben, så længe du betaler fuld løn til medarbejderen. Der kan dog ikke søges om kompensation for medarbejdere, som arbejder hjemmefra.

 

Hvor søger jeg?

Ansøgningen om lønkompensation sker via Erhvervsstyrelsen på virk.dk, hvor du i ansøgningen skal angive, at du søger for en virksomhed omfattet af regionale restriktioner. Du kan også her læse om, hvilke informationer hvilke oplysninger du skal angive i ansøgningsprocessen

 

Ansøgningsfristen er 24. januar 2021

Hvis du har brug for hjælp, så kontakt endelig din lokale BDO-revisor eller via vores kontaktformular.