Poul Movild, Director

Poul Movild er Director i BDO Advisory. Poul Movild har ansvaret for Advisory’s produkter indenfor statsrefusion, som sikrer kommunerne korrekt og fuldstændig hjemtagelse af tilskud og statsrefusioner. Det gælder særligt de store refusionsopgørelser sociale ydelser, integration og særligt dyre enkeltsager, men ligeledes de områder som i stigende omfang overgår til medfinansiering. Poul arbejder med bedre anvendelse af FLIS-data i kommunerne og har altid en række gode eksempler klar.