Mikkel Aalykke, BDO

Mikkel Aalykke

Partner, State Authorised Public Accountant

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Mikkel Aalykke is Partner, State Authorised Public Accountant at BDO in Odense