Uddannelsesinstitutioner: Tag hånd om elevernes og medarbejdernes trivsel med en anonym whistleblowerordning

Hvis elever og kursister oplever en uønsket hånd på kroppen, upassende kommentarer eller andre former for krænkelser, bør de have mulighed for at fortælle om det. Men det er desværre rigtig grænseoverskridende for mange unge som gamle at dele deres oplevelser med en underviser eller kontoret på deres uddannelsesinsitution.

Derfor opfordrer Børne- og Undervisningsministeriet nu alle uddannelsesinstitutioner til at oprette whistleblowerordninger, hvor såvel elever og kursister som institutionens ansatte anonymt kan få vejledning og indberette deres oplevelser, hvis de bliver udsat for seksuel chikane, mobning eller andre krænkelser.


Hvad er en whistleblowerordning?

En whistleblowerordning er et vigtigt redskab for enhver uddannelsesinsitution, som ønsker at opretholde og bevare et godt arbejdsklima ved at forebygge og opdage interne kritisable forhold, alvorlige kriminelle forhold og andre problematiske situationer så tidligt som muligt. Det kan fx være mobning og sexisme.

Internt har en whistleblowerordning blandt andet til formål at beskytte såvel elever og kursister som medarbejdere på institutionen ved at give dem mulighed for helt anonymt at indberette bekymringer om uretmæssig adfærd eller overtrædelser af institutionens politikker. En whistleblowerordning er således med til – såvel internt som udadtil – at øge uddannelsesinstitutionens troværdighed og omdømme. Samtidig giver den både ansatte, elever og kursister en vished for, at deres bekymringer og ønsker for et godt arbejdsmiljø tages alvorligt.

Det er op til uddannelsesinstitutionen selv, om de vil håndtere whistleblowerordningen internt, eller om de outsourcer den til en ekstern tredjepart. Uanset hvad bør uddannelsesinstitutionen sikre, at de har en ordning, hvor både elever, kusister og ansatte kan indberette (potentielle) overtrædelser af regler og lovgivning via en særlig uafhængig kanal.

Er det ved at være tid til, at I skal have etableret en whistleblowerordning, eller skal jeres nuværende ordning have en gennemgang? I BDO har vi stor erfaring med at etablere solide løsninger, der opfylder de nye krav, og vi står også klar til at hjælpe jer.

Kontakt os