• SMV Barometret 2021

    Vi tager temperaturen på dansk erhvervsliv efter et år med corona

Coronakrisens økonomiske betydning for erhvervslivet

SMV Barometret er én af de mest omfattende analyser af mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder i Danmark, og gennem årene er analysen blevet et væsentligt bidrag til debatten om SMV’erne i Danmark; erhvervslivets rygrad.

Analysen bygger på 1.000 spørgeskemabesvarelser fra BDO’s kunder. Denne gang undersøger vi, hvordan den økonomiske og likviditetsmæssige tilstand er i dansk erhvervsliv efter et usædvanligt udfordrende år præget af corona-restriktioner og -nedlukninger.

 

Dyk ned i resultaterne fra SMV Barometret 2021

Vi har udvalgt fem centrale spørgsmål fra analysen, som du kan interagere med herunder. Nederst på siden kan du downloade vores SMV Barometer-rapport.
 

Største polarisering i omsætningsudviklingen nogensinde

SMV Barometret har eksisteret siden 2014, og vi har ikke tidligere oplevet, at så mange virksomheder placerer sig i yderpolerne, når det kommer til udvikling i omsætning. Analysen viser altså, at coronakrisen på én og samme tid sat en kæp i hjulet og skabt nye muligheder rent omsætningsmæssigt for en stor del af de danske virksomheder.

 

 

 

Virksomhedernes syn på fremtiden er splittede

Optimismen og troen på fremtiden er til at spore blandt virksomhederne, hvor næsten halvdelen forventer at øge deres omsætning i 2021. Blandt de virksomheder, som allerede har oplevet et omsætningsfald i 2020, er det dog knap hver femte, der forventer, at faldet er varigt (se data på dette i SMV Barometer-rapporten). Trods generel optimisme, forventer en betydelig del af de virksomheder, som i forvejen har det hårdt, at de økonomiske konsekvenser af coronakrisen rækker længere ind i fremtiden.

 

 

 

Flere virksomheder har gjort brug af statens hjælpepakker efter anden nedlukning

39,4 % af virksomhederne har gjort brug af statens hjælpepakker. I en tilsvarende SMV-analyse, som BDO foretog i oktober 2020, lå tallet på 34,8 %. Andelen af virksomheder, der har søgt om økonomisk støtte via kompensationsordningerne eller lånepakker, er altså steget i det forgangne halve år, hvilket formentlig skyldes en ny omgang med nedlukninger og skærpede restriktioner.

 

 

 

Langt størstedelen af virksomhederne har ikke været tvunget til at afskedige medarbejdere

Det er kun 16,4 % af virksomhederne, der har været nødt til at opsige medarbejdere som direkte konsekvens af coronakrisen. Da BDO stillede samme spørgsmål til virksomhederne i oktober 2020 lå tallet på 11,7 %. Den anden nedlukning og coronaens faste tag i samfundet har altså tvunget flere virksomheder til at afskedige medarbejdere, men; størstedelen af virksomhederne har heldigvis ikke set sig nødsaget til at indskrænke medarbejderstaben på grund af coronakrisen trods en ny corona-bølge.

 

 

 

De fleste virksomheder har styr på likviditeten for 2021

Det er kun godt hver tiende virksomhed, som ikke mener, at de har tilstrækkelig med likviditet til at klare sig igennem 2021. Ud af de virksomheder, som ikke anser deres likviditetsberedskab for at være tilstrækkelig, forventer langt de fleste samtidig at få stillet kredit til rådighed via pengeinstitut, investorer eller kreditgivere, så virksomheden kan videreføres. Læs mere om dette i SMV Barometer-rapporten.

 

 

 

Download SMV Barometer-rapporten

Hvis du ønsker at grave dig dybere ned i analysen og få en større indsigt i virksomhedernes økonomisk tilstand efter et år med corona, kan du downloade vores fulde rapport herunder.

Du kan blandt meget andet blive klogere på:

  • Om virksomhederne vurderer, at deres omsætningsfald bliver varigt eller forbigående.
  • Om virksomhedernes forventer tab på varelageret og tilgodehavender hos kunder.
  • Om virksomhederne har søgt om hjælpepakkerne i form af kompensation eller lånepakker.

Som noget nyt har vi i årets SMV-analyse også fået 100 rådgivere fra de danske pengeinstitutter til at gøre status på deres erhvervskunder. Læs også deres økonomiske statusopdatering i rapporten.
 

Download SMV Barometer-rapporten