• Private clients

Private clients

Vores internationale private client team fokuserer på de skattemæssige forhold hos personer med flere forskellige nationale og internationale aktiver og interesser. Mange af vores kunder er iværksættere med komplekse internationale anliggender, og vi arbejder med kunden og deres andre rådgivere til at nå de ønskede mål. Vi er stolte af at yde ekstraordinær kundeservice til vores kunder og proaktivt afsøge mulighederne for at forbedre deres globale skattemæssige stilling.

Vi er en del af verdens femtestørste regnskabsmæssige netværk, og vi er i stand til at udnytte vores globale rækkevidde og lokale viden i de råd, vi leverer til vores private kunder. Personskat er en integreret del af ethvert skattesystem i verden, og private client services  er en integreret del af vores globale ydelser. .

Alle aspekter af international skatterådgivning er indbyrdes afhængige og nødvendige for at yde en forståelse af de internationale skattemæssige konsekvenser for vores kunder

Vores ydelser omfatter bl.a.:

  • Til- og fraflytning
  • Rådgivning om brug af fx investeringsforeninger
  • Strukturering for investeringer, kapitalforvaltning og privat formue
  • Arv/ejendomsskat og generationsskifte
  • Indberetning hos SKAT
  • Skatteådgivning ved ændret samlivsstatus