International personskat

Få styr på international personskat i forbindelse med udstationering, eller når I som virksomhed bruger udenlandsk arbejdskraft. Tal med vores skattespecialister.

Virksomheder

Bruger I udenlandsk arbejdskraft, eller skal I udstationere en medarbejder til arbejde i udlandet, opstår der ofte en lang række spørgsmål af skattemæssig art. Vi kan hjælpe med at finde et svar herpå.

Vi kender reglerne om arbejdsudleje til bunds. Derfor ved vi også, hvornår der kan være risiko for, at virksomheden skal indeholde skat ved udbetalinger til udenlandske underleverandører.

Vi kender også til den praktiske håndtering af medarbejdere, der skal omfattes af den danske forskerskatteordning.

For medarbejdere, der skal udstationeres, kan vi både rådgive om de skattemæssige konsekvenser herved og hjælpe med selvangivelsen i udlandet. Vi kan også beregne den nødvendige bruttoløn, så medarbejderen kan opretholde en uændret nettoløn under udstationeringen.

Private

Vi rådgiver om de skattemæssige konsekvenser ved at tage arbejde i udlandet og kan hjælpe med kontakten til skattemyndighederne såvel her i Danmark som i det land, hvor du skal arbejde.

Vi kan også rådgive om social sikring og om pensionsopsparing under udlandsopholdet.