• Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

Vi tilbyder via vores IT værktøj (BDO Moms Tjek) at understøtte processen med at sikre den korrekte håndtering af momsrefusion samt giver brugerne mulighed for at opnå højere kvalitet i konteringspraksis. Herunder understøtter systemet via sine talrige og intuitive analyser muligheden for at en række fokusområder i kommunerne og regioner kan gennemgås med et minimum af ressourceforbrug. I de fleste tilfælde indgås en samlet flerårig aftale, der sikrer en kontinuitet på dette område.

Vi gennemfører efter aftaler med kommuner og regioner specielle analyser af udvalgte områder med henblik på at sikre korrekt bogføring af moms

Vi tilbyder samlet set at medvirke til at sikre det fornødne fokus på samspillet mellem den almindelig momslovgivning (SKAT) og momsrefusionsordningen hos Indenrigsministeriet.