• Lønsumsafgift i det offentlige

Lønsumsafgift i det offentlige

Lønsumsafgift i det offentlige er sat på dagsordenen af os. Vi skaber grundlaget for en fremtidig procedure der sikrer korrekt beregning, angivelse og afregning af lønsumsafgifter via konkret rådgivning og udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelse og procedurer til kommunens eller regions fremtidige brug.