Toldanalyse af din virksomhed

Spar penge eller anvend forenklede procedurer og optimer dine toldrutiner

Hvordan ved du, om din nuværende toldstyring håndteres i overensstemmelse med gældende love og forskrifter og på den mest omkostningseffektive måde? 

Er det muligt, at du betaler for meget i told i dag, uden at du ved noget om det? Hvad ville der ske, hvis du fik din virksomheds bevillinger inddraget af Toldstyrelsen?
 
Vores gennemgang af jeres toldprocedurer giver jer et overblik af den nuværende toldhåndtering og tydeliggør både mulighederne for en mere omkostningseffektiv og korrekt handel. Den peger samtidig på de forskellige risici og fejlkilder og forbedringsmuligheder

Hvis der er frihandelsaftaler, som kan udnyttes eller andre muligheder for nedsatte toldsatser, så belyser vi det i vores analyse. Vi gennemgår derfor naturligvis alle de nuværende tilladelser/bevillinger og interne procedurer for at sikre, at du styrer din forretning optimalt set fra et toldmæssigt synspunkt.
 

Vores Toldanalyse er opdelt i flere trin:

  • Den nuværende situation; giver et aktuelt overblik over den nuværende toldforvaltning med hensyn til klassificering, eksisterende tilladelser og aktuelle interne procedurer.
  • Mulige omkostningsbesparelser gennem ændrede interne rutiner og processer.
  • Konkrete forslag til ændringer, der sikrer omkostningseffektiv toldbehandling.
  • Rapportering om og gennemgang af den aktuelle situation med dig.

 Ofte fører analysen også til direkte besparelser i form af nedsat toldbeløb eller frafald af bøder, eller vi undgår tilbagekaldte bevillinger.

Du får på den måde kontrol, oversigt og tilgængelige oplysninger, som gør dig i stand til at tage informerede beslutninger, opdage fejl og forhindre problemer. Vores mål er at øge dine færdigheder, og gennem løbende forbedringer vil vores toldservice ofte bidrage til besparelser i det lange løb.

Vi er glade for at kunne bidrage med praktisk toldrådgivning om, hvordan man strømliner produktion og lagerføring ved hjælp af forskellige toldprocedurer. 
 

Ved korrekt tarifering undgås yderligere omkostninger

Hvis du handler med produkter, som stammer fra steder udenfor EU, skal disse ved import ind til EU tariferes i henhold til toldtariffen for korrekt toldhåndtering. Korrekt tarifering af varerne er helt afgørende for at sikre, at gældende love og forskrifter anvendes og overholdes. Varekoden regulerer nemlig både muligheder og mulige sanktioner eller begrænsninger for et produkt. 

En forkert varekode kan derfor også betyde, at du betaler en højere toldsats end nødvendigt. 

Når toldmyndighederne opdager fejl i tarifering eller manglende overholdelse af reglerne, resulterer det ofte i høje og yderligere omkostninger. Det kan være en rigtig dyr oplevelse for dem, der importerer for store beløb eller for store mængder. 

Virksomheder, der står over for valget om etablering på nye markeder eller import af nye varekategorier, har ofte brug for en partner på dette område. 

Også her kan vi gøre en forskel.