Compliance

Er din virksomhed compliant på toldområdet?

Udover kendskabet til de bagvedliggende toldregler, toldbevillinger, toldprocedurer, anti-dumpingtold osv., så er det den praktiske håndtering af toldopgaven, der så absolut giver de største udfordringer.

  • Bruger I de rigtige varekoder, så I anvender den rigtige toldsats på jeres varer
  • Bruger i den rigtige toldværdi på jeres toldangivelser
  • Udnytter I handelsaftaler fra afsenderlandet
  • Overholder I de krav som er angivet i jeres toldbevillinger
  • Laver I regnskaberne korrekt og er de rigtige data til rådighed i jeres lagersystem hvis disse kombineres
  • Ved din medarbejder i varemodtagelsen, hvordan han skal agere når han modtager tolddokumenter sammen med varerne

Skal vi varetage dele af din toldhåndtering eller være din virksomheds eksterne toldafdeling?

Vi kan tilbyde begge dele, hvis du tænker at outsource toldprocedurerne i din virksomhed.

Vi udarbejder import- og eksportangivelser på dine vegne. Du skal have dine egne tilladelser og bevillinger fra Toldstyrelsen. Proceduren kræver, at der indgås en samarbejdsaftale mellem BDO Told og dig.

Vi udfører både de simple, men også de vanskelige opgaver og har omfattende erfaring i både midlertidige og andre processer med økonomisk indflydelse.

De eksisterende love og regler stiller en række krav, men giver også mulighed for omkostningseffektiv toldhåndtering. Ved at arbejde tæt sammen med dig, sikrer vi den rigtige tarifering af varerne sammen med en produktkyndig person hos dig. Dette er grundlaget for korrekt toldbehandling. Derudover overvåger vi mulighederne for fx præferencebehandling, som kan resultere i nedsatte eller ingen toldgebyrer, hvis de håndteres korrekt.

Vi kan desuden hjælpe dig med at gennemgå dine interne procedurer og processer for at sikre korrekt toldforvaltning.

Gennem vores digitale portal kan du se og styre alt, der vedrører din toldhåndtering. Her opbevares dine tolddokumenter sammen med de relevante bilag. Toldinformationerne behandles af os på samme vis som øvrigt grunddatamateriale i dit regnskab.

Alt sammen kan etableres med baggrund i en rammeaftale mellem dig og BDO.

Kort sagt kan vi tilbyde at håndtere alle dine toldopgaver, så det passer til dine behov.

 

Kontakt os for en uforpligtende snak

Sikkerhedskode:
Retype the numbers below:
 Security code