• Værdi, udbytte og fordele

Værdi, udbytte og fordele

Hvorfor vælge vores business intelligens værktøjer? Find en del af svarene nedenfor.

I nedenstående skema kan du læse om

  • OfficeLink®-løsningens værdier/egenskaber,
  • Udbyttet for virksomheden ved en OfficeLink-løsning fra BDO, samt virksomhedens fordele ved løsningen.
Værdier/egenskaber Udbytte Fordele
OfficeLink®-konceptet bygger på den kendte Office-pakke fra Microsoft Kender i forvejen værktøjerne Virksomheden minimerer hermed udgift til ekstra software og ekstra undervisning. 
Konceptet går grundliggende ud på at overføre data elektronisk fra ethvert økonomisystem til Office-pakken. Virksomheden undgår dermed tidskrævende genindtastning af økonomisystemets data i regnearket. Virksomheden opnår hermed en hurtigere og mere sikker rapportering og bliver dermed i stand til hurtigere at kunne træffe beslutninger på baggrund af denne.
Modeller bygget med OfficeLink® er dynamiske. Modellerne tager med andre ord højde for ændringer i økonomisystemets data. Virksomheden kan frit tilføje nye finanskontonumre, debitorgrupper, varegrupper etc. i økonomisystemet. Det hele opfanges automatisk i rapporteringen.