• Andre services og ydelser

Business Support Services

Vi leverer de midlertidige ressourcer inden for regnskab og økonomi på højt niveau, hvis økonomichefen pludselig bliver syg eller siger op. Brug os også fx i forbindelse med et konkret projekt, spidsbelastninger, langtidssygemelding, orlov, opsigelser mv.