Bogføring

Bogføring laver du for at få indsigt i din økonomiske situation og handle på baggrund af et løbende og ajourført regnskab. Det er et krav, at alle erhvervsdrivende virksomheder skal bogføre og overholde bogføringsloven.

Med bogføring holder du styr på:

  • Dine indtægter og udgifter
  • Dine bilag
  • Din virksomhedsværdi (dine aktiver, såsom varelager, tilgodehavender)
  • Hvor meget du skylder (dine passiver, moms, leverandører, feriepenge).

Bogføring danner også grundlag for indberetning af moms og udarbejdelsen af årsregnskabet.

Bogføring foretages i dag i et program, der ganske passende kaldes et bogføringsprogram. Vi har udviklet vores eget program, vi kalder for BDO Online. Det er en innovativ online service, der gør det nemmere at løse administrative opgaver. Læs mere om vores tilbud inden for online digital bogføring.

 

Hvorfor bogføre?

Bogføring er lovpligtigt. Derudover giver bogføring grundlag for, at du kan træffe de rigtige dispositioner og beslutninger for din virksomhed. Et godt beslutningsgrundlag er et ajourført bogholderi, så du ikke tager beslutninger på et forkert grundlag.

 

Hjælp til bogføring

Mangler du hjælp til at bogføre? Så kan vi være din bogholder. Vi kan hjælpe dig med at holde styr på din bogføring og dit regnskab. Både fra vores kontor og ude hos dig. Herunder kan du se nogle af de begreber fra bogføring og regnskab, som vi kan hjælpe dig med.

  • Egenkapital er en del af selskabets passiver og dækker over den del af virksomhedens finansiering, der ikke er gæld, men er kapital indskudt af ejeren og fra resultat af tidligere års resultater.
  • Resultatopgørelse og balance. En resultatopgørelse er en virksomheds driftsregnskab, dvs. en opgørelse over virksomhedens indtægter og omkostninger. En balance indeholder virksomhedens aktiver og passiver.
  • Aktiver og passiver. Aktiver dækker over en økonomisk ressource, eksempelvis ejendomme, driftsmidler, tilgodehavender, aktier og likvider. Passiver indeholder egenkapitalen og gældsforpligtelserne og fortæller, hvordan aktiverne er finansieret.

Vi er eksperter i bogføring og kan skræddersy bogføringen efter dit behov.

 

Spar tid på bogføringen

Hvis du får os til at hjælpe med din bogføring, sikrer vi, at du aldrig er bagud med din bogføring, og at du overholder alle de gældende bogføringslove. Vi overtager dit bogholderi. Vi skræddersyer pakken til dig og finder ud af, hvem der laver fakturaer til dine kunder, hvem der sørger for betaling af dine leverandører osv.

Du får dermed mere tid til at fokusere på værdiskabende aktiviteter for din virksomhed og dine egne kunder, imens vi varetager din bogføring.

 

Tag en snak med os om, hvordan vi kan hjælpe dig.