• Interim Management

Interim Management

Vi indgår også gerne en fast outsourcing aftale, hvis I fx har brug for en økonomidirektør i to måneder om året. Under alle omstændigheder får virksomheden en kvalificeret og fleksibel løsning, og I betaler kun for den tid og de ydelser, I bruger. 

Interim management handler om:

Sikring ved langtidssygdom, barsel, orlov og opsigelser

Virksomheden er sikret mod tab af værdifuld viden, hvis der pludselig opstår uforudsete situationer på personalefronten.

De rette kompetencer til rette opgave

Er det vanskeligt at få tid til at løse selv mindre udviklingsprojekter? Vi tilbyder kompetente ressourcer, der holder fokus på de projekter, der optimerer jeres forretning.

Fokus på faste omkostninger

Virksomheder skal være fleksible og i stand til hurtig omstilling. Med interim management er I sikret fleksible løsninger, der reducerer de faste omkostninger. I betaler kun for det, I bruger.

Kompetencer ad hoc

I spidsbelastninger og ved særlige projekter kan virksomheden have brug for en ekstra hånd. Vi gør det rentabelt for virksomheden, da vores kompetente medarbejdere kan bruges som supplement til den eksisterende stab.

Vi løser opgaver som:

  • Årsrapport efter årsregnskabsloven og IFRS 
  • Ledelsesrapporter 
  • Budget og forecast-proces 
  • Marginale indtægts- og omkostningsbetragtninger 
  • ABC-omkostningsanalyser og optimering af omkostningsstruktur 
  • Proces- og forretningsgangsbeskrivelser 
  • Likviditetsstyring 
  • Gennemgang af kapitalstruktur 
  • Undervisning og support på specifikt område