• Kontrol af social dumping

Kontrol af social dumping

En bulgarer kan gange sin løn med 13 ved at arbejde i Danmark. For en rumæner er tallet 10. Det viser tal fra en undersøgelse fra Forskningscenter for Arbejdsmarked- og Organisationsstudier. Gevinsten ved at arbejde i Danmark er stor, og på bare fem år er antallet af østarbejdere omtrent fordoblet. Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering arbejdede 81.729 mennesker fra østlandene i Danmark i 2013. Med tendensen følger et voksende socialt ansvar for at modvirke social dumping samt at sikre sig mod sort arbejde og underbetaling af den udenlandske arbejdskraft.

Vores indsatsteam arbejder som en uafhængig part på at hindre social dumping gennem kontrol af de sociale klausuler i kontrakter med leverandører. Vores kontroller sikrer, at leverandørerne lever op til klausulerne, og at løn og arbejdsvilkår er i orden for udenlandske ansatte, der er beskæftiget som led i en ydelse til jeres organisation. Kontrollen
giver jer samtidig mulighed for at handle, inden en eventuel faglig sag udvikler sig og bliver til negativ omtale, der kan flytte fokus fra jeres politikker og målsætninger på
området.