• Program- og projektledelse

Program- og projektledelse

Vi hjælper dig med at gennemføre supply chain (forsyningskæde) projekterne i organisationen, fra idéformuleringen til udrulningen af løsningen. 

Gennemførelsen af forsyningskædeprojekter har ofte vist sig at være en stor forandring, der kræver fokus på forandringsledelse. Baseret på erfaringer fra en række projekter, praktiserer og træner vi vores samarbejdspartnere i forandringsledelse som en del af transformationen af forsyningskæden.

Omkring projekt- og programledelse bistår vi blandt andet med at:

  • Projektstyre og projektlede i forbindelse med projekter med større eller mindre berøring med forsyningskæden
  • ”On the job træning eller coaching” af projekt- og programledere
  • Interessentanalyse- og håndtering
  • Organisere projektet - gerne med en aktiv rolle i projektets styregruppe
  • Gennemføre en risikoanalyse (for selve projektet såvel som mere generelt)
  • Opstille en Business Case for projektet og opfølgning på resultatskabelsen
  • Udarbejde og efterleve kommunikationsplanen for en større forandring/et projekt
  • Forandringsledelse, herunder sikring af at de centrale spørgsmål (hvad gør vi, hvorfor gør vi det, hvordan hænger det sammen med vores strategi og hvad betyder det for mig) adresseres
  • Evaluere og coache med hensyn og sikre afklaring omkring forandringsparatheden, herunder identifikation af organisationens styrker og svagheder i forbindelse med gennemførelsen af forandringer.