• Process excellence

Process excellence

Vi hjælper dig med at evaluere og udvikle processer, støtteværktøjer og organisering, så der skabes grundlag for at drive supply chainen (forsyningskæden) sikkert og effektivt i overensstemmelse med kundernes krav og forventninger.

Ud over at udvikle og implementere nye processer, har vi etableret effektive værktøjer og processer til at sikre, at de nye processer fastholdes og fortsat anvendes og videreudvikles.

Omkring processerne i forsyningskæden bistår vi blandt andet med at:

  • Sikre forståelse og enighed omkring standardisering, dvs. om hvor og hvornår der er behov for standardiserede, dokumenterede processer, og hvornår standardiseringsbehovet er mindre og måske unødvendigt
  • Udvikle og dokumentere kritiske eller udvalgte processer
  • Formulere SLA’er (Service Level Agreements) til sikring af, at samspillet på tværs af funktionsområderne baseres på et aftalt grundlag med fælles mål, fælles forståelse og fælles ansvar for indsats
  • Fastlægge roller og ansvar i forbindelse med processerne, baseret på RASI modeller eller lignende
  • Formulere og specificere krav til støtteværktøjer, såsom IT systemer til understøtning af de etablerede processer
  • Teste de nye processer, i et tæt samarbejde med brugerne af processerne, gennem et format, der afslører svagheder og/eller mangler i de nye processer
  • Auditere de nye processer, baseret på hvilken af processerne, der kan frigives til daglig drift og ansvaret for processen kan overdrages til ”den daglige drift”
  • Procesoptimering, eksempelvis minimering af spild, minimering af gennemløbstiden eller lignende, baseret på værktøjer såsom Lean, Six Sigma, Demand Flow Technology eller Total Quality Management