• Operational Excellence

Operational Excellence

Vi hjælper dig med at formulere og implementere en operating model, så du sikrer dig gennemsigtighed, enkelthed og sammenhæng på tværs af funktionsområder/afdelinger i din supply chain (forsyningskæde).

Vi hjælper dig med at formulere og implementere en operating model, så du sikrer dig gennemsigtighed, enkelthed og sammenhæng på tværs af funktionsområder/afdelinger i din supply chain (forsyningskæde).

Vi har specialiseret os i en løsningsudvikling, der sikrer sammenhæng mellem markedskravene, værdiskabelsen i forsyningskæden, det fysiske layout af forsyningskæden (lokalisering osv.) og operating model.

Omkring formuleringen af en operating model bistår vi blandt andet med at:

  • Afklare markedsbehov og krav af betydning, når den ønskede operating model skal designes og indføres
  • Sikre relevant information, herunder datagrundlag for design af en fremtidig operating model
  • Sikre sammenhæng mellem de forskellige involverede funktionsområder, således at outputtet fra forsyningskæden skaber den ønskede værdi for kunderne 
  • Udvikle og beskrive en operating model, der matcher den konkrete situation
  • Validere den nye eller en eksisterende operating model, dvs. identifikation af eventuelle fejl og/eller mangler
  • Designe eller identificere behov for ændringer i den eksisterende organisering, således at de ønskede resultater realiseres
  • Træning og coaching af medarbejdere og ledere i forbindelse med indførelsen af en ny eller en ændret operating model