Krisestyring

Virksomheders håndtering af nødsituationer kan være afgørende for omdømmet, økonomien og det fremtidige vækstpotentiale. Når virksomhedens ledelse, medarbejdere, kritiske udstyr, driftskapacitet eller andre værdier bliver ramt af en uønsket hændelse, kan det være udfordrende at prioritere korrekt. For at gennemføre de rigtige strategiske og driftsmæssige beslutninger, er det afgørende at have overblik.

Overblik kan ofte skabes ved at inddrage eksterne parter, der ikke er berørt på samme måde som selve virksomheden. På denne måde sikres den nødvendige afstand til den faktiske hændelse. Håndteringen af medier i en krisesituation er også et område, der fordel kan overlades til eksterne.

Vi har rådgivere, der er eksperter i analyser af kriser og rådgivning i hændelseshåndtering. Rådgiverne indgår som sparringspartner for virksomhedens ledelse under krisestyringen, men overtager ikke ledelsen. Vores rådgivere har lang og bred erfaring fra krisehåndtering i nationale og internationale virksomheder.

Vi har desuden et dedikeret Computer Emergency Response Team (BDO CERT), som kan hjælpe virksomheder i håndteringen af kriser inden for informations- og kommunikationsteknologi.