Har du styr på, hvad de nye regler om persondata betyder for din virksomhed?

Den 25. maj 2018 trådte EU-persondataforordningen i kraft. Den nye forordning får stor betydning, og alle virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, der behandler personoplysninger er underlagt forordningen.

Personoplysninger er ikke bare oplysninger om helbred, politisk overbevisning, seksuelle forhold og lignende, men er alle de oplysninger, der kan henføres til en person, fx adresse, telefonnummer og e-mail.

Din virksomheds beskyttelse af persondata ligger i dine hænder. Lad os hjælpe dig med at implementere kravene i den nye forordning, så du afdækker dine forretningsmæssige risici og undgår påbud eller bøder fra tilsynsmyndigheden.
 

Individuel skræddersyet løsning

Vi har udarbejdet en løsning, der sikrer, at din virksomhed overholder de nye regler. Vi kontrollerer nuværende procedurer, udarbejder en risikorapport og hjælper med at implementere kravene.

Vi ved, at hver virksomhed er unik og har forskellige behov. Vi udarbejder derfor en individuel skræddersyet løsning på baggrund af en samtale med dig/jer.
 

Løsningen kan blandt andet indeholde

  • En fortegnelse over, hvilke personoplysninger der behandles, hvorfor og hvordan.
  • Databeskyttelsespolitikker og procedurer
  • Databehandler- og fortrolighedsaftaler i forhold til databehandlere og leverandører
  • Workshops til støtte i implementeringsprocessen
  • Løbende kvalitetssikring og sparring


Vi hjælper dig med at finde den rette løsning, som passer til netop din virksomhed.

Pris og opgaveomfang tilpasses, og du kender prisen, inden vi går i gang.
 

Kontakt os, hvis du ønsker at vide mere om, hvad løsningen indeholder, og hvad vi kan gøre for dig

Sikkerhedskode:
Retype the numbers below:
 Security code